ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2021/2022 година

Свободни места след III етап на класиране няма.

 • ПрофесияСистемен програмист;
 • Специалност „Системно програмиране”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3хНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Организатор интернет приложения;
 • Специалност „Електронна търговия”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Техник на електронна техника;
 • Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Машинен техник;
 • Специалност „Машини и системи с ЦПУ”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • ПрофесияТехник на енергийни съоръжения и инсталации;
 • Специалност „Възобновяеми енергийни източници”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.