Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи 

гр. Варна, ул. „Студентска“ №1

Учебен корпус на Технически университет

Адрес за кореспонденция: Варна 9010, ПК 48

office@itpg-varna.bg

+359 888 005610

    • За връзка с учителите:  тук

~~ Галерия снимки ~~