Ръководство

Вяра Дукова

Директор, учител по Информатика и ИТ
v.dukova@itpg-varna.bg

Полина Кирилова

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии", учител по Информационни технологии
p.kirilova@itpg-varna.bg

инж. Вяра Милушева

Заместник-директор Административно-стопанска дейност
v.milusheva@itpg-varna.bg

Стефка Димитрова

Педагогически съветник
s.dimitrova@itpg-varna.bg

Мария Игнатова

Заместник-директор УПД, учител по Математика, Програмиране и Компютърни науки
m.ignatova@itpg-varna.bg

Д-р Анна Стефанова

Училищен психолог
a.stefanova@itpg-varna.bg

Администрация

Антония Андонова

Главен счетоводител
a.andonova@itpg-varna.bg

Димка Градинарова

Секретар
office@itpg-varna.bg 0888005610

Вярка Янакиева

Технически секретар - деловодител
v.yanakieva@itpg-varna.bg

Учители

Катедра „Математика и компютърни науки“

Полина Кирилова

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии", учител по Информационни технологии
p.kirilova@itpg-varna.bg

Георги Демиров

Старши учител по Математика и информатика
g.demirov@itpg-varna.bg

инж. Миглена Николова

Учител по Математика
m.nikolova@itpg-varna.bg

Галина Аролска

Учител по Математика
g.arolska@itpg-varna.bg

Павлина Коларова

Учител по Математика
p.kolarova@itpg-varna.bg

Павлина Линова

Учител по Информатика и програмиране
p.linova@itpg-varna.bg

Зорница Петрова

Учител по Информационни технологии
z.petrova@itpg-varna.bg

Катедра „БЕЛ и Чужди езици“

Кичка Трендафилова

Старши учител по Български език и литература
k.trendafilova@itpg-varna.bg

Катя Стоянова

Учител по Български език и литература
k.stoyanova@itpg-varna.bg

Лилия Колева

Учител по Български език и литература
l.koleva@itpg-varna.bg

Десислава Джордаан

Учител по Английски език
d.jordaan@itpg-varna.bg

Габриела Стоянова

Учител по Английски език и ЗБУТ
g.stoyanova@itpg-varna.bg

инж. Мариета Радева

Учител по Английски език
m.radeva@itpg-varna.bg

Теодора Черкезова

Учител по Английски език
t.cherkezova@itpg-varna.bg

Веселина Янкова

Учител по Немски език
v.yankova@itpg-varna.bg

Елена Станчева

Учител по Английски език
e.stancheva@itpg-varna.bg

Елена Шуликова

Учител по Руски език
e.shulikova@itpg-varna.bg

Ивелина Михайлова

Учител по Английски език и Философия
i.mihaylova@itpg-varna.bg

Катедра „Обществени науки“

Кирил Димитров

Учител по История и цивилизация
k.dimitrov@itpg-varna.bg

Ивелина Михайлова

Учител по Английски език и Философия
i.mihaylova@itpg-varna.bg

д-р Ивалена Георгиева

Учител по География и икономика
i.georgieva@itpg-varna.bg

Зорница Тодорова

Учител по История и цивилизация
z.todorova@itpg-varna.bg

Катедра „Природни науки“

Павлина Няголова

Учител по Биология и здравно образование
p.nyagolova@itpg-varna.bg

Жечка Владимирова

Учител по Химия и опазване на околната среда
zh.vladimirova@itpg-varna.bg

Диана Димова

Учител по Физика и астрономия
d.dimova@itpg-varna.bg

Катедра „Изкуства“    Катедра „Физическо възпитание и спорт“

Боян Янев

Художник, Илюстратор на книги, учител по Изобразително изкуство
b.yanev@itpg-varna.bg

Юлиян Тупанков

Треньор по футбол, учител по ФВС
j.tupankov@itpg-varna.bg

Радостин Златинов

Първи кларинет в Опера Варна, учител по Музика
r.zlatinov@itpg-varna.bg

Десислав Тонев

учител по ФВС
d.tonev@itpg-varna.bg

Елена Дончева

Треньор по футбол, учител по ФВС
e.doncheva@itpg-varna.bg

Учители и преподаватели – професионално обучение

д-р инж. Илиян Илиев

Преподавател по Техническо чертане, Обработка на материалите, Шлосерство
i.iliev@itpg-varna.bg

д-р Весела Дичева

Преподавател по Предприемачество
v.dicheva@itpg-varna.bg

д-р Свилен Симеонов

Преподавател по Икономика
s.simeonov@itpg-varna.bg

д-р инж. Йордан Бояджиев

Преподавател по Техническа механика
y.boyadzhiev@itpg-varna.bg

инж. Георги Димитров

Преподавател по Електроника и Електрически измервания

инж. Изабел Николаева

Преподавател по Електротехника
i.nikolaeva@itpg-varna.bg

Мила Ботева

Учител по Теоретично обучение и Програмиране
m.boteva@itpg-varna.bg

Димитър Йорданов

Учител по Теоретично обучение и Програмиране
d.yordanov@itpg-varna.bg