Електронна търговия

  • Професия „Организатор интернет приложения”;
  • Специалност „Електронна търговия”;
  • Разширено изучаване на англйски език;
  • Балообразуване: 2 х НВО БЕЛ + 1 x НВО Мат +  1 х М + 1х ИТ.