Компютърна графика

 • Професия „Компютърен график”;
 • Специалност „Компютърна графика”;
 • Интензивно изучаване на немски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Балообразуване: 2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + М + ИТ.

Типов учебен план

Компютърният график:

 • работи в сферата на дигиталните и печатните медии, където изгражда елементи или цялостен дизайн на електронни, печатни и мултимедийни продукти.
 • създава растерни и векторни изображения, оформление на дигитални публикации, елементи и цялостни решения за web приложения и анимирана графика.
 • проектира символи, логотип, запазени знаци, подготвя рекламни материали.
 • изработва дигитални публикации (списание, брошура, каталог, книга и др.).
 • участва в разработката на дизайн на интернет приложения и изграждане на прототипи.
 • работи по проекти, свързани с анимация, комбиниращи звук, движение и графика.
 • владее чужд език, учи бързо и притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност.
 • периодично се обучава за развиване на професионалните си умения, информира се за новите тенденции и технологични иновации в сферата на компютърната графика.

Възможности за продължаване на професионалното обучение:

 • Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията Компютърен график;, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.
 • Компютърният график намира професионална реализация във фирми и организации, които създават визуално и аудио-визуално съдържание за предаване на информация, използвайки печатни, филмови, дигитални или други форми на аудиовизуална медия в компютърни игри, филми, музикални клипове, печатни и електронни медии, реклами.
 • Мултимедиен дизайнер, Уеб дизайнер, Илюстратор, Графичен дизайнер, Специалист, дигитални изкуства, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.