Ръководство

Вяра Дукова

Директор, учител по Информатика и ИТ
v.dukova@itpg-varna.bg

Гешо Любенов

Заместник-директор Административно-стопанска дейност, учител по ФВС, класен ръководител на X a клас
g.lyubenov@itpg-varna.bg

Евгени Станчев

Заместник-директор Административно-стопанска дейност, учител по Английски език, класен ръководител на VIII в клас
e.stanchev@itpg-varna.bg

Администрация

Теодора Фотева

Главен счетоводител

Невена Георгиева

Технически секретар

Технически серкретар

office@itpg-varna.bg 0888005610

Вярка Янакиева

Технически секретар, човешки ресурси

Технически серкретар

v.yanakieva@itpg-varna.bg

Учители

Катедра “Математика и компютърни науки”

Полина Кирилова

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии", учител по ИТ
p.kirilova@itpg-varna.bg

Георги Демиров

Старши учител по Математика и информатика
g.demirov@itpg-varna.bg

Павлина Коларова

Учител по Математика
p.kolarova@itpg-varna.bg

Павлина Линова

Учител по Информатика и програмиране
p.linova@itpg-varna.bg

инж.Миглена Николова

Учител по Математика
m.nikolova@itpg-varna.bg

Мила Ботева

Учител по Информационни технологии
m.boteva@itpg-varna.bg

Катедра “БЕЛ и Чужди езици”

Кичка Трендафилова

Старши учител по Български език и литература
k.trendafilova@itpg-varna.bg

Инес Каменова

Учител по Български език и литература, класен ръководител на VIII д клас
i.kamenova@itpg-varna.bg

Десислава Джордаан

Учител по Английски език, класен ръководител на VIII б клас
d.jordaan@itpg-varna.bg

Габриела Стоянова

Учител по Английски език, ЗБУТ, класен ръководител на VIII г клас
g.stoyanova@itpg-varna.bg

инж. Мариета Радева

Учител по Английски език, класен ръководител на IX a клас
m.radeva@itpg-varna.bg

Елена Шуликова

Учител по Руски език, класен ръководител на Xб клас
e.shulikova@itpg-varna.bg

Йоана Баева

Учител по Немски език
y.baeva@itpg-varna.bg

Катедра “Обществени науки”

Кирил Димитров

Учител по История и цивилизация
k.dimitrov@itpg-varna.bg

д-р Ивалена Георгиева

Учител по География и икономика, класен ръководител на IX б клас
i.georgieva@itpg-varna.bg

Ивелина Михайлова

Учител по Философия
i.mihaylova@itpg-varna.bg

Катедра “Природни науки”

Павлина Няголова

Учител по Биология и здравно образование, класен ръководител на VIII а клас
p.nyagolova@itpg-varna.bg

Жечка Владимирова

Учител по Химия и опазване на околната среда, класен ръководител на IX в клас
zh.vladimirova@itpg-varna.bg

Галина Григорова

Учител по Физика и астрономия
g.grigorova@itpg-varna.bg

Катедра “Изкуства”    Катедра “Физическо възпитание и спорт”

Боян Янев

Художник, Илюстратор на книги, учител по Изобразително изкуство
b.yanev@itpg-varna.bg

Радостин Златинов

Първи кларинет в Опера Варна, учител по Музика
r.zlatinov@itpg-varna.bg

Елена Дончева

Треньор по футбол, учител по ФВС
e.doncheva@itpg-varna.bg

Университетски преподаватели

доц. д-р Лъчезар Аврамов

Преподавател по История и цивилизации
l.avramov@itpg-varna.bg

д-р Весела Дичева

Преподавател по Предприемачество
v.dicheva@itpg-varna.bg

д-р Свилен Симеонов

Преподавател по Икономика
s.simeonov@itpg-varna.bg

д-р инж. Йордан Бояджиев

Преподавател по Техническо чертане, техническа механика, Обработка на материалите, Шлосерство
y.boyadzhiev@itpg-varna.bg

инж. Георги Димитров

Преподавател по Електроника и Електрически измервания

инж. Изабел Николаева

Преподавател по Електротехника
i.nikolaeva@itpg-varna.bg

За нас се грижат и:

Бойчо Бойчев

Портиер

Станка Танева

Хигиенист

Мария

Хигиенист
Част от нашия екип преподаватели