Девети май 2022г. – Ден на ученическото самоуправление. Този ден е по-особен за учениците от ПГКМКС-Варна.

  В Деня на ученическото самоуправление учениците от ПГКМКС-Варна заеха местата на своите ръководители. Младежите се превъплътиха в ролята на учители, директори и заместник-директори, педагогически и непедагогически персонал. Целта на ученическото самоуправление е учениците да усвоят знания, умения и компетенции, да разберат по-добре същността на образователно-възпитателния процес, да станат по-отговорни, дисциплинирани и толерантни.

   Всички ние сме били ученици, но не всеки е имал възможност да усети атмосферата на тази инициатива. Основната идея е да се даде възможност на младите хора сами да организират учебния процес в училище и да бъдат част от управлението, което дава шанс за опознаване на учебно-възпитателните и административни дейности.

    Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна е   училището, в което днес учебният процес протича различно от обикновеното. Из коридорите на сградата настроението е ведро, а учениците отговорно са се заели с длъжностите, които трябва да изпълняват. В някои класове желанието за преподаване на дъската е огромно.  Денят беше изпълнен с много положителни емоции. Всички учители, както и непедагогическия персонал имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа.

    9-ти май ще се превърне в една добра стара традиция в ПГКМКС-Варна и всяка година ще се провежда ден на ученическото самоуправление.

На 04.05.2022 фирма „Орак Инженеринг“, ще проведе обучение за работа с 3D принтер.

Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

П О К А Н А

за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправяме към Вас покана за подаване на оферта за извършване на обучение с предмет:

 • „Нови методи на преподаване“;
 • „Нови методи за оценяване“;
 • „Обучение за разработване на учебна документация“.

Поръчката е със следните параметри:

 1. Обучение на до 5 бр. учители по професионална подготовка/учители-методици
 2. Място на провеждане на обучението: гр. Варна
 3. Време на провеждане на обучението: 24 академични часа, (3 дни), от които поне 8 ч. за практическо обучение в партниращото предприятие.
 4. Дейността по обучение – осигуряване на лектор/и (включително възнаграждение, дневни, пътни и квартирни на лектора) е ангажимент на Изпълнителя.
 5. От необходимите за осъществяване на обучението логистични дейности, включващи организирането на кафе-паузи; зареждане на залата с минерална вода; осигуряване на нощувка/и, обедни хранения, вечеря/и; осигуряване на транспорт/осребряване на транспортни разходи на обучаемите, осигуряване на онлайн обучение през платформа Google Classroom е ангажимент  на изпълнителят.
 6. Моля при подготовка на офертата си да се съобразите с Техническото задание за изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, което прилагаме към поканата.
 7. В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност за използване на нова техника и технологии по съответните професионални направления за училището с цел адаптиране на обучението в училище към нуждите на индустрията от квалифицирани кадри по професии, ключови за икономиката на страната.
 8. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават удостоверения за проведено обучение на учителя/учителя методик за повишаване на квалификацията и компетентностите (по образец).

Приложения към поканата:

 1. Проект на договор.
 2. Техническо задание.
 3. Удостоверение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ПГКМКС Варна

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ , във връзка с проект BG05M2OP001 – 2.015-0001 “ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“ обявява процедура за подбор на лектори на учебно – тренировъчна фирма, представители на бизнеса или науката / ВУЗ, БАН/.

Изисквания към кандидатите:

 • минимум три години професионален опит
 • комуникативни умения

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение, свързано с предмета на тяхната дейност и актуална автобиография, които да изпратят най-късно до 06.04. 2022 г. на office@itpg-varna.bg

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

 • съответствие с изискванията към лекторите;
 • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори за участие в учебно -тренировъчна фирма в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ . Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат договорени условията за участие в проекта.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

office@itpg-varna.bg
+359 887 690988
Мария Игнатова

Отбелязваме Часът на Земята 2022

В нощта на 26 март 2022 г., в 20:30 ч. хората по целия свят отбелязват Часа на
Земята, като изключат светлините. Това е знак за солидарност към
човечеството и планетата. Днес ставаме свидетели на множество промени в
заобикалящата ни среда и климата заради начина, по който задоволяваме
нуждата си от храна и електроенергия. Вече сме загубили почти половината от
световните гори, кораловите рифове и мангровите насаждения, както и две
трети от всички естествени влажни зони. Наблюдава се и спад в популациите
на дивите животни през последните 50 години.
Часът на Земята е важен, защото също така може да бъде стимул за много
повече от изключване на светлините. Искаме да споделим с вас няколко идеи,
с които можете да намалите негативните последици от вашата ежедневна
дейност. Тези мерки са разработени от Христо Димитров от 8 Г клас в
дигитални инфографики и показват както проблемите, така и възможностите за
намаляване на въглеродния ни отпечатък.

Участие на ПГКМКС в международната олимпиада BeSafeNet

На 18 февруари 2022 г. се състоя европейска олимпиада на английски език BeSafeNet, която тества знанията на учениците за управление на бедствия и културата им при извънредни ситуации. Учениците от ПГКМКС Гергана Калева, Денислав Рашев, Емил Васев, Кристиан Георгиев, Симеон Иванов, Станислав Димитров и Станислав Петров с ръководител г-жа И. Михайлова също се включиха в състезанието. Те премериха своите знания и бързина с над 200 отбора, повече от 800 ученици, учащи в 120 училища от 11 страни. Петте области, за които трябваше да се подготвят нашите ученици бяха:

 • Свлачища
 • Пандемии
 • Вулканични изригвания
 • Радиологични спешни случаи
 • Цунами

Всички участници се представиха на ниво. Отбор 8-ми и 9-т клас получиха 74 точки, а Емил, Станислав и Симеон от 10 клас достигнаха 83,5 точки. Те получават и сертификат за участие, тъй като успешно се справиха с над 80% от 50 състезателни въпроси в рамките на един час.

Международната олимпиада BeSafeNet е организирана от гражданската отбрана на Кипър и „BeSafeNet – Европейски център за осведоменост при бедствия“, в сътрудничество със споразумение EUR-OPA.

Повече информация за олимпиадата може да прочетете тук:
https://olympiad.besafenet.net/olympiad?lang=en

Родителска срещи втори срок:

Клас Дата Час
VIII клас 21.03.2022 г. 18:30
IX клас 22.03.2022 г. 18:30
X и XI клас 23.03.2022 г. 18:30

От 07.03.2022 г. учебните часове ще се провеждат по следния график:

Час Начало Край
1 7:30 8:15
2 8:25 9:10
3 9:20 10:05
4 10:15 11:00
5 11:35 12:20
6 12:25 13:10
7 13:15 14:00
8 14:05 14:50

🇧🇬 Учениците от ПГ КМКС – Варна почетоха паметта на най-големия български обединител, разпространил и посветил живота си на святата идея за СВОБОДНО ОТЕЧЕСТВО, ЕДИНСТВО И НАРОДЕН СУВЕРЕНИТЕТ! 🇧🇬 „Всеки българин, където и да е, носи в сърцето си Левски и всеки се гордее с неговата личност. Всички българи се прекланят пред паметта на Апостола, но мисля, че това не е достатъчно. Левски не ни е нужен като идол, а като човек, личност и пример…“ проф. Иван Стоянов Поклон, Апостоле!🙏
📣📢🇪🇺 На 25.11.2021 г., за 15-та поредна година, се проведе европейският конкурс за млади преводачи „Juvenes Translatores“. В него взеха участие 3000 ученици от 700 училища, сред които бяха и нашите момчета и момичета! 🇧🇬
🏅Награден с почетно отличие от Европейската комисия и наша лична гордост, е 🔝 Филип Христофоров от 11А клас! 🥰🤗 Той показа майсторство, мъдрост и смелост! Знаем, че му предстоят още много успехи и му желаем светло бъдеще! 💙🙏🍀☀️

Песен за Левски 🇧🇬

Живял преди много години
в България славен герой.
На милата наша Родина
обрекъл живота си той.

Нарекли го Левски, защото
по лъвски бил силен и смел
безстрашно се борел със злото
след себе си всички повел.

Апостоле, от теб се учим всички!
Апостоле, ти пример си за нас!
България за теб била е всичко,
България е всичко и за нас.

И днес се прекланят децата
на Левски пред подвига свят
с Апостола на свободата
сме горди пред целия свят.

Мария Нинова

В началото на учебната 2021/ 2022 година с финансиране от Инвестиционната програма на МОН, 5 кабинета в гимназията са оборудвани с нова учебна мебел /ученически маси и столове/ и щори. Подменени са осветлението и подовата настилка. Средствата са отпуснати с ПМС № 262 от 29.07.2021 г.

🤍 Баба Марта наближава,
❤ след нея идва пролетта!
🤍 Мартеници да раздава,
❤ да топли нашите сърца!
🌈☀️ ПГ КМКС – Варна кани своите ученици да вземат участие в конкурса „Здрави и засмени“ 🥰🤍❤🍀, с който да посрещнем заедно предстоящата пролет в духа на българските традиции!💐🌱🇧🇬

НИЕ СМЕ УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПГ КМКС- ВАРНА

Учениците от ПГ КМКС – Врана, учередяват своя Ученически съвет /УС/ през 2020г. Той заема ключова роля в училищната дейност. Ние сме целеустремени и с ентусиазъм изготвихме своя Устав. Като символ на обединение и промяна, Ученическия съвет /УС/ има възможността да изгради сътрудничество с Ръководството на гимназията, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство.

Основната цел на Ученическия съвет като организация са дейностите и мероприятията свързани с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на ПГ КМКС- Врана. В този смисъл основната цел на Ученическия съвет е да осъществява комуникация между учениците и отделните институции.

Основните задачи, които сме си поставили са:

 • Да съблюдаваме за изпълнението на задълженията на учениците;
 • Да организираме вътрешните и извънкласните училищни мероприятия, занимания, конкурси и др.;
 • Да стимулираме ангажираността на учениците в общо училищния живот;
 • Да съдействаме за изграждане на активна позиция към решения на всички проблеми, възникнали в процеса на работа на общността;
 • Да поддържаме активно участие в дейности, насочени към личностното развитие и поемане на отговорност;
 • Да обединяваме и представляваме учениците от гимназията;
 • Да мотивираме участието им в различни каузи;
 • Да даваме гласност на проблемите на учениците;
 • Да защитаваме правата и интересите на учениците;
 • Да оптимизираме комуникацията с различни институции и организации;
 • Да насърчаваме отговорност, креативност, инициативност, солидарност, социална чувствителност и критичност у учениците;
 • Да създаваме позитивна образователна, културна и социална среда за диалог между учениците в зависимост от тяхната възраст и компетентности;

Днес, 12 януари 2022 г., в нашата гимназия се проведе Училищен кръг на състезание по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК”, със съдействието на Технически Университет Варна.
Организатор на състезанието е Министерството на образованието и науката, а партньор е Търговска верига за електронни компоненти, инструменти и измервателна апаратура „ЕЛИМЕКС“.

Участие в състезанието взеха ученици от 9 клас – специалност „Микропроцесорна техника”.


ГРАФИК
За провеждане на ОБЩИНСКИ КРЪГ на ученически олимпиади за учебната 2021/2022

Информационни технологии07.01.2022г.
История и цивилизация08.01.2022г.
Информатика09.01.2022г.
Физика14.01.2022г.
Английски език15.01.2022г.
Химия и опазване на околната среда18.01.2022г.
География и икономика18.01.2022г.
Биология и здравно образование21.01.2022г.
Български език и литература22.01.2022г.
Техническо чертане28.01.2022г.


Коледа почука и нашата врата! Учениците на ПГКМКС – Варна разкриха за поредeн път своите умения в света на литературата и творяха със сърце! Те събудиха коледния дух със своето въображение и майсторство! Комбинацията от вдъхновяващи учители и деца – вселени е най-прекрасният подарък, който нашето училище може да получи по повод най-светлия християнски празник. Благодарим ви!

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед на МОН № РД 09-4614/24.11.2021 г. и със заповед на МЗ № РД -01-963/24.11.2021 г. и плана за организация на ПГКМКС -Варна в условията на Covid-19 през учебната 2021-2022 година, както и във връзка с писмо с вх. № АСД 09-985/01.12.2021 г. на РУО-Варна относно получена справка на РЗИ-Варна за спад на заболеваемостта под 500 на 100 000 души към 01.12.2021 г.

 

 1. От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. ./включително/  се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от IX и X клас чрез използване на средствата на
  информационните и комуникационни технологии.
 2. За периода 02.12.2021 г до 08.12.2021г./включително/ присъствено се обучават VIII и XI  клас.
 3. Учебните занятия се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и приложения
  дневен режим. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа за първа смяна и 13 45 часа за втора смяна

JUVENES TRANSLATORES.

Ако искаме европейците да са „единни в многообразието“, както гласи девизът на ЕС, трябва да можем да разбираме езици, различни от нашите собствени.
Състезанието ще се състои на 25.11.2021г в цяла Европа. Отбора на гимназията e от пет представители на 11-ти клас. Нашите ученици ще се конкурират с представителите на всички страни от ЕС.

УСПЕХ!

Международния ден на Черно море

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр.Варна се присъединява към кампанията на Marine club „Friends of the sea“ – традиционно почистване на плажа на Черноморец, послучай Международния ден на Черно море – 31 Октомври.

ГРАФИК
обучение в ОРЕС, считано от 21.10.2021

За учениците от първа смяна:

VIIIa, VIIIб, VIIIв, VIIIг, VIIIд, XIa, XIб 

 • 21-27 октомври 2021 г. – Обучение от разстояние в електронна среда
 • 28 октомври – 3 ноември – Присъствено обучение
 • Карантина /ОРЕС/ – ХIб клас от 21.10 до 24.10.2021 вкл.

За учениците от втора смяна:

IХa, IХв, IХг, IХд, Xa, Xб, Хв

 • 21-27 октомври 2021 г. – Присъствено обучение
 • 28 октомври – 3 ноември – Обучение от разстояние в електронна среда
 • Карантина /ОРЕС/:
  • Хв клас от 21.10. до 24.10.2021 вкл.
  • IХб клас от 21.10. до 29.10.2021 вкл.

Конкурс „Българските будители – тогава и сега. Какво е да си будител?

РЕГЛАМЕНТ

CODE WARS

Как да участвате?

 1. Регистрирайте се в нашият онлайн формуляр.
 2. Присъединете се в Discord сървъра на състезанието, за който ще получите линк след регистрацията.
 3. Вече сте наш участник!

Провеждане на състезанието

 • Състезанието ще се проведе в два квалификационни кръга и един финален кръг;
 • Квалификационните кръгове ще се проведат в онлайн среда. За целта трябва да имате Discord акаунт и да сте влезли в сървъра на състезанието.
 • Кръговете ще бъдат обявени на 19, 20.10.2021г..  В конкретния ден ще ви бъде разкрит канал, в който ще виждате заданието и ще можете да задавате въпроси при необходимост.
 • За всяка задача ще имате еднодневен срок, в рамките на който да качите задачите си на указания линк в канала на задачата.

Пример: Задачата се обявява на 19.10 – предаването трябва да се случи 20.10 в до 00:00 ч.

 • Линковете за качване на задачите и каналите ще бъдат закривани след изтичане на срока.
 • До финалният етап ще бъдат допуснати всички участници решили вярно и предали всичките три задачи.
 • Финалният етап ще бъде предизвикателство изненада, за която ще разберете единствено ако стигнете до него!

Оценяване на задачите

 • Задачите от квалификационния етап ще бъдат оценявани по следните критерии:
  1. Адекватност спрямо условието
  2. Оптимизация на кода
  3. Подходяща реализация(избор на програмен език)
 • Задачите от финалния етап ще бъдат оценявани по следните критерии:
  1. Дизайн на реализираната задача
  2. Оптимизация на кода
  3. Оригиналност/креативност в изпълнението
  4. Представяне на проекта
  5. Допълнителен критерий изненада

Очакват ви много изненади и награди, само трябва да ги извоювате чрез код!

Учениците от ПГКМКС гр. Варна поздравяват всички учители за празника

Нашите прекрасни ученици поздравиха учителите на ПГКМКС с песни и танци по случай Световния ден на учителя. Специален поздрав отправи младия талант Калоян Янков от 8-ми „В“ клас с изпълнение на гайда.

Световния ден на учителя! – 05.10.2021

Ролята на добрия учител в живота на всеки от нас е много важна. Могат да минат години, за да разберем, че ние сме можещи и успяващи хора, заради наученото от Вас- нашите учители.


От работата на учителите зависи нашето бъдеще. Има редица ситуации, в които ние сме благодарни на нашите учители за положените усилия – на учителите по български език, затова че са ни научили да се изразяваме правилно, на учителите по английски, немски и руски език, затова че са ни дали средството за комуникация, на учителите по математика, инфроматика, химия, физика, история, география, биология и философия, които са ни научили да задаваме въпроси и да намираме отговори, на учителите по практическите дисциплини, които ни дават познания за реалния работен процес, на учителите по физическо възпитание, музика и изобразително изкуство, които успяват да ни направят по уверени, можещи и креативни.


Зависи от нас самите колко ще научим от нашите учители, това е наше право на избор и ние можем да вземем от тях толкова, колкото поискаме. Затова ролята на учителя – на добрия учител в живота е изключително важна и значима. Факт е, че развитието на обществото зависи от труда на преподавателите. Учителят – добрият учител, дава на своите ученици не само своите знания, но и любов и внимание, за което ние учениците сме безкрайно благодарни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СКЪПИ УЧИТЕЛИ!

244521874_401118938224748_8431512932110670417_n

Европейски ден на спорта – 24.09.2021

На 24.09.2021г Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи стана част от кампанията „Европейска седмица на спорта“, която е официално подкрепена от Министерството на образованието и науката. Основната цел на „Европейският ден на спорта в училище“ е да насърчи физическата активност сред учениците като включването на младите хора в подобен тип инициативи е от изключително значение за изграждането на здравословни навици. Всички ученици от осми клас, част от девети и единадесети клас се включиха и се забавляваха в организираните игри. Специални благодарности на госпожа Елена Дончева!

Европейският ден без жертви на пътищата бе отбелязан в ПГКМКС – гр.Варна от учениците на XIБ клас

     Днес 21.09.2021г. – Европейския ден без жертви на пътищата в ПГКМКС-Варна, по инициатива на МОН, МВР и Международната организация ROADPOL Safety Days 16-22 септември 2021г., в 11 „Б“ клас се проведе открит урок по образователно направление Безопасност на движението по пътищата на тема “Изследване влиянието на скоростта върху спирачния път“. Практическото занятие се осъществи на паркинга пред гимназията, като беше организирано и ръководено от д-р инж. Илиян Илиев и Зам. ДиректорУД Мария Игнатова. Бяха включени  междупредметните връзки и отношения с общообразователния предмет физика и астрономия. Учениците стигнаха до извода, че когато се увеличава скоростта двойно, спирачния път също се увеличава и то над четири пъти. В тази връзка учениците от 11 „Б“ клас разшириха представите си за правилата за безопасно движение по пътищата използвайки познатата формула от физиката S=V2.m и установиха, че посредством нея не се отчитат редица влияния на скоростта, като пътните условия и други.

         В тематичния час беше засегнат въпроса за безопасното пресичане на пешеходна пътека и възможната поява на т.нар. мъртва точка от спряно МПС, както й безопасното движение във влошени метеорологични условия.

Европейския ден без жертви на пътищата

VIII клас

НАЧАЛО: 10:30 часа

КласСтаяКласен ръководител
VIII A405Диана Димова
VIII Б404Катя Стоянова
VIII В402Теодора Черкезова
VIII Г409Йорданка Николова
VIII Д305Галина Аролска

IX клас

НАЧАЛО: 12:00 часа

КласСтаяКласен ръководител
IX А405Павлина Няголова
IX Б404Десислава Ботева
IX В402Кирил Димитров
IX Г409Габриела Стоянова
IX Д305Лилия Колева

X и XI клас

НАЧАЛО: 13:00 часа

КласСтаяКласен ръководител
X А304Миглена Николова
X Б303Ивалена Георгиева
X В202Жечка Владимирова
XI А202Гешо Любенов
XI Б310Елена Шуликова 

ДНЕВЕН РЕЖИМ от 16 до 30.09.2021

ТУК

очаквайте скоро актуализацията на разписанието по предмети в електронния дневник Shkolo

СПИСЪК УЧЕБНИЦИ

2021/2022 учебна година

VIII клас

IX клас

X клас

 

XI клас

Свободни места след III етап на класиране на Държавен план-прием няма.

ВАЖНО!

Последна възможност за поръчка на униформи –  29.07.2021 г. от 15:30 до 18:30 в стая 405.

График на комисията по записване на ученици след завършено основно образование в ПГКМКС за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием 

 • Записване след трето класиране: 30 юли 2021 година
Работно време на комисията:
 • 09:00 – 11:00 – прием на документи
 • 11:00 – 11:15 – дезинфекция
 • 11:15 – 13:00 – прием на документи
 • 13:00 – 13:30 – дезинфекция
 • 13:30 – 15:00 – прием на документи
 • 15:00 – 15:15 – дезинфекция
 • 15:15 – 17:00 – прием на документи
Необходими документи за записване:

При записване учениците задължително трябва да са придружени от родител/настойник или упълномощено с нотариално пълномощно лице.

На 05 юли 2021 г. се състоя официалното откриване на СТЕМ център в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр.Варна „Creative free space“, изграден с участието на Център за творческо обучение. В него учители и ученици ще могат да работят с множество иновативни образователни технологии: интерактивен екран, 12 комплекта за роботика LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, 2 ексклузивни маси за роботика, 12 устройства за управление на роботи, 32 устройства тип Chromebook,  очакват се и още в началото на новата учебна година. В центъра ще се провеждат следните активности:

 • „Клуб по роботика“, който ще обезпечи заниманията по интереси на учениците, които имат изявен афинитет по темата.
 • The Solution“ – STEM модул с интегрирани часове по математика, физика, философия, английски език и програмиране с фокус решаване на проблеми от реалния живот с помощта на роботи.
 • „Дигиталният ми АЗ“ – модул за пректно-базирано обучение с засилен изследователски подход с помощта на модела 1:1.

Част от гостите на откриването бяха Елена Кенарова – Началник отдел „Образование“ и Румяна Ванева – Гл. експерт „Училища“ от Община Варна; Розета Заркова – страши експерт за Квалификация на педагогическите специалисти и Лилия Стойчева – старши експерт по математика от РУО гр.Варна; Елисавета Якимова и  Александър Ангелов от Центъра за творческо обучение; директори и учители от Варна и Добрич. По време на събитието, получихме следните изключително интересни предложения:

 • Елисавета Якимова, регионален директор за Център за творческо обучение – гр. Варна, отправи предизвикателство Гимназията да започне подготовка за придобиване на статут на Google Reference School, което беше прието от Директора на гимназията – г-жа Вяра Дукова. Ако успее да постигне това, то нашата Гимназия ще бъде първото такова училище в Източна България и третото в цялата страна.

“Референтно училище” е световна програма на Google, за учебни заведения, които подобряват учебния процес чрез  дигитални технологии и насърчават ученето в новаторска учебна среда. За да станат част от нея, училищата покриват специфични критерии: да са Училище в облака с Google Workspace поне от една година, да имат сертифицирани учители по програмата Google Certified Educator, да имат паралелки учещи по Модела 1:1 с Chromebook устройства, да са готови да споделят опита си с други училища.

 • Александър Ангелов, основател на Центъра за творческо обучение, предложи участие в проекта Skills for Innovation (Умения за иновации), проект на INTEL, който се реализира в България в сътрудничество с ЦТО. В този проект до момента участват едва четири училища от цялата страна – в София, Пловдив, Хасково и Кюстендил, а от началото на новата учебна година към тях ще се присъедини и Варна, в лицето на нашата Гимназия.

Дейностите на проекта са предназначени за учители и ученици и целят да вдъхновят следващото поколение иноватори. Проектът включва иновативни STEM образователни материали, разработени от Intel и техни партньори, редица обучения за подготовка на екипите в училищата и достъп до най-съвременна технология от Intel.

По време на събитието гостите се запознаха лично и с някои от технологиите в новия СТЕМ център: бяха поканени да напишат отзиви в споделен Google Jamboard на поставени за целта Chromebook устройства. Също така предизвикахме тяхното въображение и инженерна мисъл със сглобяването на малки Lego модели.

Гимназията е с ИТ профил и посоката в която ще се развива е свързана със смисленото използване на различни технологии в учебния процес. Ние искаме нашите ученици да развиват умения за учене на всякъде и по всяко време, да развиват критично мислене, творчество, креативност и интелигентно използване на технологиите в съвременния свят.

info

Родителски срещи за края на учебната година​

информация тук

ПГКМКС С ОТЛИЧИЯ ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ!

Наши ученици взеха участие в Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние”, организирано от ТУ – Варна в края на май – в СЕКЦИЯ 5 – Есе на тема: Енергетиката и ние – моделиране и модели на бъдещето. Всички се представиха отлично! Наградените с грамоти и предметни награди са: за Първо мястоДеян Николов, Второ място Александър Йорданов и Трето мястоКристиан Стоянов, всички от VIII В клас с класен ръководител г-н Е.Станчев.

Честит празник! 

Видео-поздрав от учителите и учениците на ПГКМКС – гр.Варна по случай 
Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! 

Честит 24 май!

Честит 24 май!

 

Всички проекти от видеото може да разгледате на адрес: 
http://24-may.itpg-varna.bg/

17 май е Денят на телекомуникациите!

 

Поздравяваме ви за празника с един плакат, изработен 
от Николая Димитрова, IXА клас
17-май-Празник на телекомуникациите

17-май-Празник на телекомуникациите

ЧЕСТИТ ДЕН НА ЗЕМЯТА! 

Представители на Ученическия съвет организираха чудесната инициатива да посадят плачеща върба 🌱 и цветя 🌹 в двора на гимназията. Така учениците от ПГКМКС отбелязаха
Международния ден на Земята – 22 Април.  
С тази инициатива, те ни приканват на този ден да помним, че трябва да се грижим за нашата планета и да й помагаме, а не да й вредим, защото това е единственият ни дом.
 

На 21 Март 2021 Ивелин Иванов и Николая Димитрова от IXА клас спечелиха ✨🏆Бронзов медал🏆✨ на 13-тото Национално състезание по Информационни технологии в гр.Благоевград! Темата на състезанието бе „Европейски зелен пакт“ и поради епидемиологичната обстановка в страната то се проведе онлайн в платформата MS Teams. От над 80 проекта в 7 различни категории  Проекта „Играй с мен!“ спечели Трето място в раздел „Самостоятелни компютърни приложения“!
Въпреки че не са в челната тройка, Филип Филипов от IXБ клас с проект за празника на розовата фланелка в раздел „Уеб сайт VIII-XII клас“ и Лъки-Мартин Матев VIIIA клас с проект „King&Queen“ в раздел „Интернет приложения“, се представиха 🏆ОТЛИЧНО ✨ !

Поздравяваме Ивелин, Николая, Филип и Лъки-Мартин! Гордеем се с тях и им пожелаваме много бъдещи успехи!

Боян Младенов от IXБ клас взе награда за първата си написана творба в VIII Национален декемврийски конкурс за хайку ❄️„Снежно огледало”❄️! Конкурсът се проведе на 23 Февруари, с жури:  председател доц. д-р София Филипова и състав: Александра Ивойлова, Людмила Христова и и Стоянка Боянова. В конкурса взеха участие 125 хайку поети с над 280 хайку, а Боян е отличен със Специална Награда за млад участник!

24 Февруари - Ден на розовата фланелка

Pink Shirt Day - 2021

Днес, 24.02.2021 г., отбелязваме Mеждународния ден за борба с училищния тормоз. Тази година и учениците от ПГКМКС се включиха в отбелязването на датата. Благодарим на Филип (9б), който направи уебсайт по темата и на Николая (9а), която направи този колаж специално за Деня на розовата фланелка. 

Инициативата Ден на розовата фланелка започва през 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил нападнат, защото дошъл на училище с розово поло. Деца от класа му купуват десетки розови тениски и ги раздават на онези, които биха ги облекли в знак на подкрепа. А те се оказали много! Скоро инициативата се подема от хиляди училища по целия свят.

Къщичка за книги в нашето училище

📚

Учениците на ПГКМКС се сдобиха с прекрасен кът за четене. Един проект на преподавателите по Български език и литература от нашата гимназия, чието начало бе подпомогнато от Студентски съвет на ВСУ. Студентите предоставиха Къщичка за книги, която бе приета от представители на Ученическия съвет на училището.

👨‍🎓👩‍🎓

Нашите ученици се включиха активно в събиране на книги за началото на нашия библиотечния кът, в който ще се получават и периодични научни издания на разположение на ученици и учители. Вярваме, че този проект ще развие любовта към четенето и към книгите и ще допринесе за една позитивна образователна среда!

Къщичка за книги в ПГКМКС
Pic1

Уважаеми родители,

Всички ученици ще получат профил в G-Suite за образованието (облака на гимназията). На електронната поща на този профил сме изпратили форма за попълване от Вас. След като получим изискуемите данни, ще можем да Ви присъединим към електронния дневник на гимназията.

Уважаеми ученици, родители, служители и гости,
екипът на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи Ви кани на тържественото откриване на учебна 2020 / 2021 година, което ще се състои на 15.09.2020 от 10:00 часа пред сградата на Ректората, Машинно-технологичния факултет. на ТУ – Варна.

Поради предприетите мерки във връзка с пандемията от COVID-19, след приключване на официалната церемония по откриването в сградата на гимназията ще влязат само учениците от VIII клас придружени от класните ръководители. 
За всички останали ученици учебната година ще започне на 16.09.20 г. присъствено по установения учебен график.
В сградата на гимназията не се допускат ученици и служители без предпазни маски.

Списък учебници  

8 клас, 9 клас, 10 клас

 • Създадена е организация за закупуване на учебниците по Английски език с отстъпка.
 • Учебници по музика, изобразително изкуство и информационни технологии няма да се закупуват.
 • Учебниците по физика и астрономия ще обявим допълнително

Родителски срещи

 • Времетраене: 60 мин.
 • Начин на провеждане: онлайн
 • Дневен ред:
  1. Запознаване с начина на организация и ролите на служителите;
  2. Представяне на учителите и класния ръководител;
  3. Въпроси относно откриване на учебната година;
  4. Мерки COVID 19;
  5. Въпроси.

График

 • 8а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 10.09.2020 Начален час: 17:30 Връзка: https://meet.google.com/euq-mgxr-xux
 • 8б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 10.09.2020 Начален час: 17:45 Връзка: https://meet.google.com/rwn-dfub-ysi
 • 9а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 17:00 Връзка: https://meet.google.com/gsx-etdg-kxf
 • 9б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 17:15 Връзка: https://meet.google.com/xcs-jhnd-kbr
 • 9в клас – „Промишлена естетика и дизайн“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 17:30 Връзка: https://meet.google.com/kox-unwg-ryx
 • 10а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 17:45 Връзка: https://meet.google.com/dfx-dkah-imm
 • 10б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 18:00 Връзка: https://meet.google.com/iyc-cwre-bwg
Екипът на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи ще проведе онлайн родителски срещи както следва:

 1. Среща с родителите на учениците от 10 клас
 2. Среща с родителите на учениците от 9 клас
 3. Среща с родителите на учениците от 8 клас
Ако искате да станете част от нашия екип – свободните работни позиции са обявени в сайта на РУО – Варна.
Кандидатстването при нас става по следния ред:
 • Подаване на документи:
  • на място – ул. „Студентска“ № 1, Учебен корпус на ТУ Варна, стая 401, от понеделник до четвъртък, от 9.00 до 14.00 часа.
  • или по електронен път на пощата на гимназията – office@itpg-varna.bg
 • В случай, че сте от избраните кандидати, на 24.08.2020 г. ще се свържем с Вас за да се явите на интервю от 25.08 до 28.08.2020 г.

Статичен пост

Мерки
Заглавие на слайда
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Щракнете тук
Предишна
Следваща