Резултати от Национално математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“
Клас Резултати
8 клас Протокол
9 клас Протокол
10 клас Протокол
11 клас Протокол

Родителски срещи

Паралелка

Дата

Кабинет / Час

VIII а

12.09.2023 г.

402 / 17:30

VIII б

12.09.2023 г.

404 / 17:30

VIII в

12.09.2023 г.

405 / 17:30

VIII г

12.09.2023 г.

408 / 17:30

IX а

12.09.2023 г.

409 / 17:30

IX б

12.09.2023 г.

303 / 17:30

IX в

12.09.2023 г.

304 / 17:30

IX г

12.09.2023 г.

305 / 17:30

IX д

12.09.2023 г.

309 / 17:30

X а

12.09.2023 г.

207 / 17:30

X б

12.09.2023 г.

202 / 17:30

X в

12.09.2023 г.

203 / 17:30

X г

12.09.2023 г.

204 / 17:30

X д

12.09.2023 г.

103 / 17:30

VIII IX X
а Компютърна графика Системно програмиране Системно програмиране
б Програмиране на роботи ВЕИ/Енергетика ВЕИ
в Програмиране на изкуствен интелект Програмиране на изкуствен интелект Охранителна техника и системи за сигурност
г Електронна търговия Електронна търговия Електронна търговия
д Програмиране на роботи Машини и системи с ЦПУ

ЗАСТРАХОВКИ ЗА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

 

 

Уважаеми родители,

Ръководството на ПГКМКС “Акад. Бл. Сендов” след събиране на оферти от застрахователни компании и извършен подбор по Закона за финансово управление и контрол от комисия, утвърдена със заповед на директора, взе решение всички ученици в гимназията да бъдат задължително застраховани за срок от 12 месеца, считано от 01.10.2023 г.

Учениците ще бъдат застраховани със застраховка “Злополука” за всички застрахователни рискове – пълно покритие, за застрахователна сума 5000 лева. В застраховката е включена и гражданска отговорност към училището и трети лица.

Практиката показва, че травматизмът сред учениците на тази възраст е висок. Допълнителният риск е обусловен от провеждането на часове по физическо възпитание и спорт, учебна и производствена практика по професионална подготовка.

Избраният застраховател е ЗАД Армеец. Застрахователната полица със списъците на учениците и общите условия към нея ще се съхраняват от ЗД АСД в стая 302, при стриктно спазване на ЗЗЛД.

Застрахователната премия за един ученик е:

       за ученик под 14 г. към момента на сключване на застраховката – 11,00 лв.

       за ученик над 14 г. към момента на сключване на застраховката – 12,50 лв.

 

Крайният срок за плащане към отговорника на класа е 25.09.2023 г.

 

При настъпило застрахователно събитие, моля да уведомите г-жа Надя Пеева – представител на застрахователната компания, на тел. 0898446708, в работно време.

Училищни правила за облекло и външен вид на учениците:

 

 1. Учениците трябва да се явяват в училище в чист и спретнат вид, съответстващ на положението им на ученици и на добрите нрави и морал, възприети от нашето общество.
 2. Облекло, подходящо за явяване в училище: дълъг, тъмен панталон или тъмни дънки, едноцветна риза, блуза, жилетка, затворени обувки.
 3. Облекло, подходящо за явяване в дните на официални празници, олимпиади, състезания: дълъг, тъмен панталон, бяла риза с дълъг ръкав и тъмносиня едноцветна вратовръзка – елемент на униформа.
 4. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, той се отстранява от училище до отпадане на основанията за отстраняването му, за което ръководството на гимназията уведомява родителите.
 5. Облекло, което е нарушение на този правилник:
  • панталони с ниска талия, тип шалвари, размъкнати, нарязани, скъсани, увиснали, не покриващи коляното, в ярка цветова гама и шарки;
  • блузи, различни от едноцветна тениска, риза и жилетка;
  • рокли и поли над коляното, с тесни презрамки, прозрачни, с дълбоки деколтета, с гол гръб, с дължина, които не покриват кръста и корема;
  • домашни и плажни обувки, обувки с токчета по-високи от 5 см.;
  • други – видими, фрапиращи татуировки и пиърсинг, тежък грим, дълъг маникюр в ярък цвят и декорация, дрехи с щампи, рекламиращи алкохол, дрога, тютюнопушене, насилие, дискриминация.