Родителски срещи

Клас / паралелка Дата Място / Час
VIII а 16.05.2023г. 4 ет., ст. 402 / 18:30
VIII б 16.05.2023г. 4 ет., ст. 404 / 18:30
VIII в 16.05.2023г. 4 ет., ст. 405 / 18:30
VIII г
16.05.2023г. 4 ет., ст. 408 / 18:30
VIII д
16.05.2023г. 4 ет., ст. 409 / 18:30
IX а 16.05.2023г. 1 ет., ст. 103 / 18:30
IX б 16.05.2023г. 2 ет., ст. 202 / 18:30
IX в 16.05.2023г. 2 ет., ст. 203 / 18:30
IX г 16.05.2023г. 2 ет., ст. 204 / 18:30
IX д 16.05.2023г. 2 ет., ст. 207 / 18:30
X а 16.05.2023г. 3 ет., ст. 303 / 18:30
X б 16.05.2023г. 3 ет., ст. 304 / 18:30
X в 16.05.2023г. 3 ет., ст. 305 / 18:30
X г 16.05.2023г. 3 ет., ст. 309 / 18:30
X д 16.05.2023г. 1 ет., ст. 110 / 18:30

VARNA SMART CHALLENGE

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 1. Организатор на конкурса – VARNA SMART CHALLENGE е ИКТ Клъстер Варна и ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов“ – град Варна
 2. Цел на конкурса – Целта на  конкурса е  съвременно предизвикателство за разработване на софтуерни приложения, да се провокира интересът, креативността и мотивацията на младежите и да бъде насърчено предприемачеството сред подрастващите.
 3. Участници в състезанието: В състезанието  „VARNA SMART CHALLENGE ” могат да участват ученици от VIII до ХІІ клас  и студенти от цялата страна.
 4. Направление:

А. Bug Fixing Vs. Problem Solving  – Откриване на софтуерен бъг и предложение за решението му. При предложение за решаване на софтуерен бъг трябва да се представи идеята.

Ако в градската среда сте забелязали бъг в софтуерно решение, направете Вашето предложение за решаването му под формата на статия или доклад. Може да разработите прототип на софтуер, който да представлява графично оформление на потенциалното приложение или да представите разработка на функциониращо приложение 

В. От бизнес идеята до нейната реализацияКак да направим Варна по технологична – представете Вашата идея и нейната реализация – Съкратен бизнес план по бизнес модел Канава.

Изисквания към разработките:  Представяне на бизнес идея (наименование, точно описание, обосновка на избора, маркетингово проучване, целева група, стратегии, ключови показатели, стартови разходи и очаквани ползи от реализирането на бизнес идеята) в обем до 8 страници; Визуално представяне на бизнес идеята – презентация и др.; Ползвана литература и други източници;

С. Видео – Варна – град на бъдещето. В какъв град искате да живеете? Как да подобрим средата, имате идея – представете я чрез видео разказ.

 • Продължителност на видеото – не повече от 10 мин и не по-малко от 1 мин.
 • Всички видео формати могат да се изпращат, като е препоръчително да бъде стандартният *.avi, mpeg и quicktime. Снимките да бъдат с високо качество (над 4 MB).

Всички филми, призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама, порнография… няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.

Видеото трябва да е изработено при спазване на Закона за авторското право и сродните му права. 

 1. Как да участватеРегистрирайте се в нашия онлайн формуляр тук
 2. Етапи на състезанието
 • Първи етап (15.04 – 29.04.2023 г.) – Регистрация за състезанието в онлайн формуляр тук. Може да участвате индивидуално или да сформирате екипи от 2 души. Срок на предаване на работите 30.05.2023г
 • Втори етап (30.05 – 31.05.2023 г.) – Разглеждане на постъпилите работи и допускане за участие във финалния кръг. На 31.05 на страницата на ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов“ ще бъде публикуван списък с допуснатите участници в трети кръг.
 • Трети етап (03.06.2023 г. в сградата на ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов“ – Варна) – Финален етап на състезанието. Представяне на разработките (в рамките на 4 мин.) и дискусия по темата. Класиране на участниците, награждаване на победителите и връчване на сертификати.
 • Финалът и награждаването ще бъдат излъчвани на живо във Фейсбук страницата на ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов“ – град Варна. Ще има награди, предоставени от спонсорите на събитието.
 1. Критерии за оценка

– оригиналност на идеята;

– завършеност на разработката;

– изпълнение на разработката;

– приложимост на идеята;

– оригиналност на представянето.

 1. 8. Публичност: С участието си в КОНКУРСА, всеки участник дава разрешение на организатора да използва предоставените за целите на КОНКУРСА лични данни и да публикува негови снимки за рекламни цели, без да е дължимо каквото и да било възнаграждение или допълнително съгласие

Контакти за връзка с организатора във връзка с КОНКУРСА  VARNA SMART CHALLENGE – Мария Игнатова, е-mail: m.ignatova@itpg-varna.bg

Днес, 17 март 2023г., в ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов“ – град Варна се проведе II-ри регионален кръг на Националния учебно-професионален конкурс „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ИНСТАЛАТОР“. До участие в кръга бяха допуснати 18ученици от 11 и 12 клас, професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“. Под ръководството на инж. Вениз  Йорданова учениците сформираха шест отбора, с които се включиха в надпреварата за класиране за националния кръг на конкурса. Задачата, която изпълниха отборите е изработване на тръбна система от различен материал на тръбите по зададена схема.

В оценителна комисия (жури) която   оцени представянето на състезателите и присъства по време на регионалия кръг от надпреварата и следи за коректното й протичане  се включиха представители от „Овергаз Мрежи“ АД, ТУ- Варна и представители от бизнеса: Мая Виденова – Мениджър „Професионално образование“, Овергаз Мрежи АД; Зорница Борисова – сътрудник „Човешки капитал“; доц. д-р инж. Даниела Пенева Чакърова от ТУ-Варна; инж. Александър Георгиев – управител на фирма ХВАК Кънстръкшън ЕООД.

Представители на Зелен екип в ПГКМКС „Благовест Сендов“ проведоха открит урок пред съученици от 9 и 10 класове на тема Световен ден на енергийната ефективност. Той се отбелязва от 2004 г. и цели популяризиране на идеята за енергийна ефективност като ефикасна мярка за опазването на околната среда. Бяха обсъдени въпросите за намаляване на въглеродния отпечатък на ниво семейство, бизнес организация или училище. Учениците представиха и алтернативни идеи за пестене на енергия в ежедневието ни. Накрая присъстващите имаха възможността да изчислят колко тона въглероден отпечатък произвежда тяхното семейство чрез попълване на онлайн калкулатор за целта.

Учениците от ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ гр. Варна отбелязаха националния празник с едноминутно мълчание под звуците на химна на Република България.
Видео и снимки от класните стаи на гимназията и кадри от екскурзия „Национални паметници“ от 17-19 февруари 2023 година.

Медийно производство: Християн Димитров от IХг Деян Николов, Самуил Великов и Аника Пешева от Хв клас
Ръководител: Пламена Янева

Важно съобщение във връзка с кандидатстване за месечни стипендии за втори срок на учебната 2022/2023 година – Прочети тук

Родителски срещи

Клас / паралелкаДатаМясто / Час
IX а07.02.2023г.2 ет., ст. 207 / 18:30

На 12.01 учениците от 9.г клас, Пиер Кифи, Христо Димитров и Ивайло Христов от учебна компания “EcoEarth”, под ръководството на техния учител Йорданка Николова, представиха своята бизнес идея “BikeWell” на онлайн среща с Европейски институт по иновации и технологии “Градска мобилност”, “Високотехнологични решения за градове и общности”. Отзивите са отлични!

Днес, 24 ноември , нашите ученици и техни връстници  от другите страни в Европейския съюз демонстрираха уменията си за писмен превод в конкурса Най-добър Млад Преводач JUVENES TRANSLATORES. Преводачи към Европейската Комисия ще оценят работата на всеки и през месец февруари ще обявят спечелилия представител  за всяка страна. Благодарим на участниците и на техните учители, които организираха това вълнуващо събитие.

Родителски срещи

Клас / паралелкаДатаМясто / Час
VIII а21.11.2022г.2 ет., ст. 207 / 18:30
VIII б28.11.2022г.2 ет., ст. 207 / 18:30
VIII в22.11.2022г.2 ет., ст. 207 / 18:30
VIII г23.11.2022г.2 ет., ст. 207 / 18:30
VIII д24.11.2022г.2 ет., ст. 207 / 18:30
XI б22.11.2022г.2 ет., ст. 202 / 18:00

Знаете ли, че Черно море е едно от най-младите морета, но и едно от най-замърсените? А знаете ли, че до 2050 г. ще има повече пластмаса отколкото риба в моретата? 

 
Тези и други важни факти споделиха предствители на Зелен екип за гражданско образование на ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ в презентация пред ученици от 9 клас. Темата на презентацията е свързана с проектно – базирано обучение по биология и гражданско образование в извънучебната дейност на клуба. Сред целите на обучението са опознаване на биоразнообразието на Черно море, повишаване на ангажираността на учениците по отношение на екологичното поведение и намаляване на пластмасовия ни отпечатък. 

Служители демонстрираха оръжие, техники и екипировки, криминално-лабораторно оборудване, автомобили от автопарка на службата.

Целта на инициативата е да популяризира професията на военнослужещите и на военните полицаи.

Сдружение „Възможности без граници“ гостува в ПГКМКС по темите за толерантност, сътрудничество и устойчиво развитие

В открити уроци в неформална среда участваха ученици от 9 и 10 клас на ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ в края на октомври. Представители на сдружение „Възможности без граници“ запознаха гимназистите с въпросите как да живеем заедно и как да работим за общи цели, поднесени под формата на игри и различни развиващи активности. Екипът на сдружението представи стратегическата игра Барабар, чрез която се въведоха темите за правата на човека, устойчивото развитие и решаващите за живота и бъдещето на Земята климатични промени.

„Възможности без граници“ е неправителствена организация, която работи активно по младежки проекти за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора. 
По случай предстоящия Международен ден на Черно море ученици от Зелен екип за гражданско образование и екология имаха възможността да посетят Института по океанология-БАН.
 
Те научиха любопитни факти за историята на Черно море, дългогодишната мониторингова дейност на института и рационалното опазване на водите. Посетени бяха лаборатории по биология, микробиология и химия на морето.
 
Учениците наблюдаваха чрез микроскоп представители на морската екосистема, проби фитопланктон, и такива с пластмасови влакна, открити в различни риби. Запомнящи се бяха и демонстрациите с химични анализи на ph на морската вода.
Огромни благодарности на ИО-БАН, че отвориха вратите си и ни запознаха с работата на учените!

Родителски срещи

Клас / паралелка Дата Място / Час
IX а 24.10.2022г. 2 ет., ст. 202 / 18:30
IX б 24.10.2022г. 2 ет., ст. 203 / 18:30
IX в 24.10.2022г. 2 ет., ст. 204 / 18:30
IX г  24.10.2022г. 2 ет., ст. 208 / 18:30
IX д  24.10.2022г. 3 ет., ст. 303 / 18:30
X а 24.10.2022г. 3 ет., ст. 304 / 18:30
X б 24.10.2022г. 3 ет., ст. 305 / 18:30
X в 24.10.2022г. 3 ет., ст. 308 / 18:30
X г 24.10.2022г. 3 ет., ст. 309 / 18:30
X д 24.10.2022г. 4 ет., ст. 402 / 18:30
XI а 25.10.2022г. 2 ет., ст. 202 / 18:30
XI б 25.10.2022г. 2 ет., ст. 203 / 18:30
XI в  25.10.2022г. 2 ет., ст. 204 / 18:30
XII а  25.10.2022г. 1 ет., ст. 103 / 18:30
XII б  25.10.2022г. 2 ет., ст. 201 / 18:30

РЕГЛАМЕНТ

CODE WARS

Състезание за ученици от VIII до X клас

Как да участвате?

 1. Регистрирайте се в нашият онлайн формуляр. Присъединете се в Discord сървъра на състезанието, за който ще получите линк след регистрацията.
 2. Вече сте наш участник.

Провеждане на състезанието

 • Състезанието се провежда в два квалификационни кръга и един финален кръг.
 • Квалификационните кръгове се провеждат в онлайн среда. Кръговете са три. За целта
  всеки участник трябва да има Discord акаунт и да влезе в сървъра на състезанието.
 • Кръговете се обявяват на 20.10.2022 г. и 26.10.2022 г.
  В конкретния ден се разкрива канал, в който се вижда заданието и състезателя може да
  задава въпроси при необходимост.
 • За всяка задача има еднодневен срок, в рамките на който да се качи решението на
  указания линк в канала на задачата. 
  Пример: Задачата се обявява на 20.10.2022 г. – предаването на решението трябва да
  се случи на 21.10.2022 г. до 00:00 ч.
 • Линковете за качване на задачите и каналите се закриват след изтичане на срока.
 • До финалният етап се допускат всички участници решили вярно и предали двете задачи.
 • Финалният етап е предизвикателство изненада, за която се разбира единствено когато се стигне до него.

НОВО: За всички преподавателите по информационни технологии и математика на
които учениците се класират на финалния кръг ще се проведе MasterClass който цели
повишаване конкурентоспособността за да може да се надграждат уменията.

Оценяване на задачите

 1. Задачите от квалификационния етап ще бъдат оценявани по следните критерии:
  a. Адекватност спрямо условието
  b. Оптимизация на кода
  c. Подходяща реализация (избор на програмен език)
 2. Задачите от финалния етап ще бъдат оценявани по следните критерии:
  a. Дизайн на реализираната задача
  b. Оптимизация на кода
  c. Оригиналност/креативност в изпълнението
  d. Представяне на проекта 
  e. Допълнителен критерий изненада 

Очакват ви много изненади и награди, само трябва да ги извоювате чрез код!

👩‍🏫Двама наши учители бяха класирани да преминат обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“. Това са Полина Кирилова, учител по информатика и информационни технологии и Диана Димова, учител по физика и химия.

Чрез участието си в работилници, демонстрации, лекции и социални събития педагозите успяха да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център и новостите в науката и техниката. Обученията се водеха от български учени, доказани в сферата на физиката и IT технологиите. Посещения бяха предвидени в три от детекторите на големия адронен колайдер – ATLAS, ALICE и CMS, фабриката за антиматерия и забавителя ELENA, контролния и компютърен център на ЦЕРН. Програмата допринася за насърчаване на любознателността и креативността на учениците, мотивиране за по-задълбочено и интересно преподаване на физика в училище, надгражда преподаването с най-новите достижения в областта на природните науки, инженерни разработки и информационни технологии. Програмата насърчава любознателността и креативността както на преподавателите, така и на техните възпитаници.

Трета поправителна сесия за учебната 2021/2022 година:

Изпит по учебен предмет

Дата, начален час,

място на провеждане

Формат на изпита

Срок и място за оповестяване на резултатите

Разработка на софтуер

теория

23. 09. 2022г.;

14:00 часа;

зала 410;

писмен

28.09.2022г.; онлайн платформа Школо

Разработка на софтуер

практика

23. 09. 2022г.;

16:00 часа;

зала 410;

практически

28.09.2022г.; онлайн платформа Школо

Бази данни – теория

28. 09. 2022г.;

14:00 часа;

зала 410;

писмен

03. 10. 2022г.;

онлайн платформа Школо

 

Бази данни – практика

28. 09. 2022г.;

16:00 часа;

зала 410;

практически

03. 10. 2022г.;

онлайн платформа Школо

 

Компютърни мрежи –

теория

05. 10. 2022г.;

14:00 часа;

зала 410;

писмен

10. 10. 2022г.;

онлайн платформа Школо

 

Компютърни мрежи –

практика

 

05. 10. 2022г.;

16:00 часа;

зала 410;

практически

10. 10. 2022г.;

онлайн платформа Школо

 

Операционни системи теория

 

10. 10. 2022г.;

14:00 часа;

зала 402;

писмен

13. 10. 2022г.;

онлайн платформа Школо

 

Физика и астрономия

10. 10. 2022г.;

14:00 часа;

зала 402;

писмен

13. 10. 2022г.;

онлайн платформа Школо

 

Нека заедно застанем на старта на @Race for the Cure Bulgaria в подкрепа на жените в България.

ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов“ – град Варна се включи с отбор в най-голямото благотворително спортно събитие Race for the Cure®  в Европа в подкрепа на женското здраве. То помага на организациите и болниците за рак на гърдата да събират средства и да повишават осведомеността за това заболяване.

В Race for the Cure 2022 ще вземат участие над 43 държави в цяла Европа в подкрепа на повече от 31 организации, които се борят с рака на гърдата.

В България всяка година над 4000 жени са диагностицирани с рак на гърда. Това са нечии майки, сестри, дъщери, които започват най-тежката борба – да запазят живота си. 

Скъпи ученици и родители!
Ръководството и педагогическият колектив на ПГКМКС – гр.Варна има удоволствието да  Ви покани на тържественото откриване на 2022/2023 учебна година на 15.09.2022 г. от 12:00 часа. 
Очакваме Ви пред официалния вход на Гимназията.
 
Призоваваме Ви вместо цветя, да дарите отделената за тях сума за пострадалите от бедствието.
За целта ще има подготвени кутии до входа на ПГКМКС.

Скъпи ученици и родители!

Учителите и ръководството на ПГКМКС, се обръщат към Вас с призив за съпричастност към хората, пострадали от наводнението.

Призоваваме Ви вместо цветя за началото на учебната 2022/2023 година да дарите отделената за тях сума за пострадалите от бедствието.

За целта ще има подготвени кутии до входа на ПГКМКС.
Така ще помогнем на децата, чиито домове са наводнени и които не могат да започнат училище.

Всички, които са част от Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи винаги ще бъдат съпричастни към благородни каузи.

 

Събраната сума ще се обяви на сайта и изпрати по банкова сметка на пострадалите.

Награда „Глобално училище 2022“

На официална церемония в рамките на Десетата национална конференция за глобално образование „Образование за мир“, организирана от Bulgarian Platform for International Development , ПГКМКС – Варна бе сред наградените с приза „Глобално училище 2022“. Проектът на Гимназията, свързан с инициативата в областта на глобалното образование е насочен към сформиране на Зелен екип от активни ученици, чиято мисия ще бъде да активизира ученическата общност отвътре и да даде добър пример; да я запознае с понятията „глобално затопляне“, „въглероден отпечатък“, „съзнателно потребление“, „загуба на морско биоразнообразие“, „устойчиво развитие“ и др.
Очаквани са дългосрочни резултати от еко инициативите, които да затвърдят знанията на учениците по отношение на глобалните екологични проблеми, но още по-важно, да изградят позитивни поведенчески навици у младежите (рециклиране, рационално използване на ресурси, грижа за плажните ивици). Ще се развиват умения за критично мислене, лична отговорност и търсене на полезна информация при проблемно-базирани обучения в класната стая, ще се постави акцент върху екипната работа и сътрудничество.
Гимназията беше удостоена също така и с награда от Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ https://intaward-bg.org/ и получи специалната награда на сдружение „Възможности без граници“ – настолната стратегическа игра БАРАБАР. https://barabar.eu/ – игра, която улеснява учители и социални работници да достигнат до деца и младежи по трудни теми, касаещи ценностите и нагласите на демократичното общество.
Конференцията се състоя на 10 и 11 септември в София за десета поредна година. Тазгодишното юбилейно издание е на тема „Образование за мир“ се проведе съвместно със Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски“. Беше изнесена в три панела и три ателиета, посветени съответно на мира у дома, мира в света и мира с природата.

По З А П О В Е Д  

на Министъра на здравеопазването

с №РД-01-435/ 09.09.2022

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., както следва:

Противоепидемични мерки в училища и центрове за специални образователна подкрепа

 1. Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала на училището/ЦСОП:
 2. Въвеждане, при възможност, на различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за различни паралелки, класове и/или етапи на образование в зависимост от броя обучавани ученици;
 3. Преминаване, при възможност, на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня и предотвратяване на тяхното взаимодействие;
 4. Определяне, при възможност, на отделна класна стая за всяка паралелка, с цел да се избегне преместването на учениците от стая в стая;
 5. Създаване на организация за обучение на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило на сградата;
 6. Създаване на организация за еднопосочно придвижване на учениците и учителите в коридорите и по стълбите.
 7. Осигуряване, при възможност, на максимално физическо отстояние между учителя и местата на учениците, както и между местата на учениците, чрез разполагане на ученическите маси/чинове в полукръг, зиг-загообразно и други, съобразно броя на учениците и големината на класната стая;
 8. Ограничаване, при възможност, на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката;
 9. Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо възпитание, когато метеорологичната обстановка позволява това. Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;
 10. Използване на физкултурния салон само от една паралелка в един учебен час;
 11. Осъществяване на храненето в училище/ЦСОП по график, без струпване на ученици от различни паралелки;
 12. Обособяване, при възможност, на зони за хранене за отделните паралелки под формата на кетъринг с индивидуални прибори на различни места, включително в класни стаи, в училищния двор, в шатри, в беседки и други;
 13. Намаляване престоя на учителите в учителската стая при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. между тях;
 14. Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал (провеждане на родителски срещи и др.) от разстояние (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м;
 15. Осъществяване на събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м, проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности.
 16. Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности:
 17. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и най-малко 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;
 18. Проветряване на учителската стая по време на всеки час за най-малко 5 минути;
 19. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни маси/чинове, учителски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, инструменти, клавиатури, мишки, и други;
 20. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, мивки, кранове и на санитарните помещения по график;
 21. Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно;
 22. Провеждане на дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди всеки курс;
 23. При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, се провежда допълнително проветряване, а при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети.

III. Хигиена на ръцете:

 1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун, салфетки за еднократна употреба или автоматичен сешоар за подсушаване на ръцете в тоалетните и/или в санитарните помещения;
 2. Осигуряване на биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце на видно място на входа на училището/ЦСОП, в класните стаи, кабинетите, лабораториите, работилниците, стаята на учителите и други помещения в сградата на училището/ЦСОП;
 3. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена.
 4. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:
 5. Осъществяване, при възможност, на прием на учениците през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици), като се изготви разпределение за прием на учениците по паралелки през съответния вход, без струпване на ученици и учители и при спазване на физическа дистанция;
 6. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

Във връзка с новата 2022-2023 учебна година, моля да се запознаете с:
1. Правилника за вътрешния трудов ред на ПГ КМКС – гр. Варна.
2. Правилника за дейността на училището.
3. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
4. Механизма за противодействие на тормоза и насилие в институциите в системата на училищното и предучилищното образование в ПГ КМКС – Варна.
5.Чл. 26 и чл. 27 от Наредбата за Приобщаващо образование.

Може да прочетете документите ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

за втора поправителна сесия през м.септември 2022г.

(съгласно чл. 40, ал. 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г.

за резултатите от обучението на учениците)

Изпит по учебен предмет

Дата

 

Начален час

Място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Чужд език по професията – Английски език

01.09.22г.

09.30 часа

411стая

02.09.22г. онлайн платформа Школо

Компютърни Мрежи – теория

02.09.22г.

09.30 часа

410 стая

05.09.22г. онлайн платформа Школо

Компютърни Мрежи – практика

02.09.22г.

11.30 часа

410 стая

05.09.22г. онлайн платформа Школо

Разработка на софтуер – теория

05.09.22г.

09.30 часа

410 стая

07.09.22г. онлайн платформа Школо

Разработка на софтуер – практика

05.09.22г.

11.30 часа

410 стая

07.09.22г. онлайн платформа Школо

Немски език

05.09.22г.

09.30 часа

411стая

07.09.22г. онлайн платформа Школо

Обектно – ориентирано програмиране – теория

07.09.22г.

09.30 часа

410 стая

08.09.22г. онлайн платформа Школо

Обектно – ориентирано програмиране – практика

07.09.22г.

11.30 часа

410 стая

08.09.22г. онлайн платформа Школо

Техническа механика

07.09.22г.

09.30 часа

410 стая

08.09.22г. онлайн платформа Школо

Програмиране – практика

07.09.22г.

09.30 часа

410 стая

08.09.22г. онлайн платформа Школо

Физика и астрономия

07.09.22г.

09.30 часа

411 стая

08.09.22г. онлайн платформа Школо

История и цивилизации

07.09.22г.

09.30 часа

411 стая

08.09.22г. онлайн платформа Школо

Бази данни – теория

08.09.22г.

09.30 часа

410 стая

09.09.22г. онлайн платформа Школо

Бази данни – практика

08.09.22г.

11.30 часа

410 стая

09.09.22г. онлайн платформа Школо

Информационни технологии

08.09.22г.

09.30 часа

410 стая

09.09.22г. онлайн платформа Школо

Увод в алгоритмите и структурите от данни – практика

08.09.22г.

09.30 часа

410 стая

09.09.22г. онлайн платформа Школо

Операционни системи – теория

09.09.22г.

09.30 часа

410 стая

12.09.22г. онлайн платформа Школо

Операционни системи – практика

09.09.22г.

11.30 часа

410 стая

12.09.22г. онлайн платформа Школо

Вградени системи- теория

12.09.22г.

09.30 часа

410 стая

13.09.22г. онлайн платформа Школо

Вградени системи- практика

12.09.22г.

11.30 часа

410 стая

13.09.22г. онлайн платформа Школо

Математически основи на програмирането- теория

13.09.22г.

09.30 часа

410 стая

14.09.22г. онлайн платформа Школо

Математически основи на програмирането- практика

13.09.22г.

11.30 часа

410 стая

14.09.22г. онлайн платформа Школо

Руски език

14.09.22г.

09.30 часа

411 стая

15.09.22г. онлайн платформа Школо

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

За униформа се счита:

 • Тениска с къс или дълъг ръкав, с логото на ПГКМКС.
 • Бяла риза с къс или дълъг ръкав.
 • Едноцветен суитшърт в тъмносин или черен цвят.

Учениците могат да брандират с печат или бродерия гореизброените с логото на ПГКМКС в избрана от тях фирма.
Гимназията предоставя своето Лого, което може да се изтегли от ТУК и модел на тениска, предоставен от родител, които може да изтеглите ТУК.

За своите почитатели и ентусиасти ПГКМКС предоставя безвъзмездно своите брандирани изображения ТУК.

Уважаеми ученици,

На 02.09.2022 г. ще се проведе тест за проверка на ниво на владеене на Английски език за всички паралелки на учениците от VIII клас.

Начален час: 09:00 часа;

Място на провеждане: – в сградата на ПГ КМКС, разпределени според специалността и паралелката, както следва:

Клас / паралелкаСпециалностМясто
VIII аСистемно програмиране3 ет., ст. 303
VIII бВъзобновяеми и енергийни източници и Електроенергетика3 ет., ст. 304
VIII вПрограмиране на изкуствен интелект3 ет., ст. 305
VIII гЕлектронна търговия3 ет., ст. 308
VIII дПрограмиране на роботи2 ет., ст. 202

Уважаеми родители,

На 08.09.2022 г. ще се проведат родителски срещи за всички паралелки на учениците от VIII клас.

Начален час: 18:00 часа,

Място на провеждане – в сградата на ПГ КМКС, разпределени според специалността и паралелката, както следва:

Клас / паралелкаСпециалностМясто
VIII аСистемно програмиране3 ет., ст. 303
VIII бВъзобновяеми и енергийни източници и Електроенергетика3 ет., ст. 304
VIII вПрограмиране на изкуствен интелект3 ет., ст. 305
VIII гЕлектронна търговия3 ет., ст. 308
VIII дПрограмиране на роботи2 ет., ст. 202

Уважаеми ученици,

На 07., 08. и 09.09.2022 г. ще се проведат “Дни на опознаване” за всички паралелки на учениците от VIII клас.

Място на провеждане – в сградата на ПГ КМКС, разпределени според специалността и паралелката, както следва:

Клас / паралелкаСпециалностМястоДатаЧас
VIII аСистемно програмиране2 ет., ст. 207 Стем център07.09.2022 г.09:00 – 11:00
VIII бВъзобновяеми и енергийни източници и Електроенергетика2 ет., ст. 207 Стем център07.09.2022 г.11:00 – 13:00
VIII вПрограмиране на изкуствен интелект2 ет., ст. 207 Стем център08.09.2022 г.09:00 – 11:00
VIII гЕлектронна търговия2 ет., ст. 207 Стем център08.09.2022 г.11:00 – 13:00
VIII дПрограмиране на роботи2 ет., ст. 207 Стем център09.09.2022 г.09:00 – 11:00

Важно!

Учебникът по история за 10 клас е променен. Може да видите учебниците тук.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ , във връзка с проект BG05M2OP001 – 2.015-0001 “ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“ обявява процедура за подбор на учители по професионални предмети и представители на бизнеса или науката / ВУЗ, БАН към Дейност 2. Дейности в подкрепа на образователната система – за разработване на учебни планове и програми

Изисквания към кандидатите:

I Авторски екип от учители:

 1. Учителите следва да са учители по професионална подготовка в училище.
 2. Да имат минимум 3 години педагогически опит или минимум една година практически опит в съответната професионална област;
 3. Да имат опит в изготвянето на държавни образователни изисквания (стандарти) за придобиване на квалификация по професия, учебни планове и/или типови учебни планове за професионално образование и обучение, учебни програми по професионална подготовка, национални изпитни програми;
 4. Да са участвали по проекти в сферата на професионалното образование и обучение;
 5. Да са участвали в обучение за повишаване на квалификацията по съвременни технологии, техническо оборудване, организация на труда и други определящи фактори за конкретната професионална дейност;
 6. Да имат умения за работа с компютър и електронна комуникация.

II Външни експерти – участници в реалния бизнес.

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят актуална автобиография, които да изпратят най-късно до 08.08. 2022 г. на office@itpg-varna.bg

Експертна комисия ще оцени получените предложения.

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани учители и външни експерти  за разработване на учебни планове и програми в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ . Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните учители и външни експерти ще бъдат договорени условията за участие в проекта.

Уважаеми ученици и родители,
обявените учебници на сайта на ПГКМКС по разказвателните предмети
за учебната 2022/2023г.са за паралелките със специалност Възобновяеми енергийни източници и Електроенергетика.

Ц Е Н О Р А З П И С – фирма Victoria Unique

за изработка на ученическа униформа на ПГКМКС „акад. Благовест Сендов“ – гр. Варна

АРТИКУЛЦЕНА В ЛЕВА ЗА 1 БРОЙ ЗА РАЗМЕР
ризаXS – 3XL
червен етикет
XS – 3XL
син етикет
3XL Classic
и по-големи
фланелкаXS – L
Slim Fit
S – 2XL
Classic
суитшъртXS – 2XL
1ВРАТОВРЪЗКА15,8015,8015,80
2РИЗА35,9037,9042,50
3ФЛАНЕЛКА къс ръкав27,4028,9030,90
4СУИТШЪРТ39,5039,5042,00

Повече информация може да намерите тук.

График на дейностите за прием на ученици за учебната 2022-2023 година

  •  Записване след първо класиране: 13 – 15 юли 2022 година
  •  Записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2022 година
  •  Записване след трето класиране: 1 – 2 август 2022 година

Работно време на комисията: 08:30 до 17:00 часа (зала 201)

При записване учениците, заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице предоставят следните документи:

  • Попълнено заявление по образец – изтегли
  • Оригинал на свидетелство за основно образование
  • Декларация за съгласие за обработка на лични данни – изтегли
  • Декларация съгласие – ученик – изтегли
  • Оригинал на медицинското свидетелство
  • Характеристика на средата – изтегли

В период от 29 май до 03 юни 2022 г. представителен екип от ПГ КМКС по покана на Център за творческо обучение взе участие в обучение на тема: „Превръщане на FabLab и MakerSpace в новата класна стая“. Проектът MakIN Teach се състоя в град Бергамо, Италия, в който се включиха: г-жа Диана Димова, учител по физика, Мартин Анастасов, ученик от 9 В клас и Ивелин Иванов, ученик от 10 А клас.

Проектът “MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване” (накратко – MakIN Teach) стъпва на разбирането, че мисията на учителите е да подкрепят учениците в техния път на израстване, образование и пълноценно включване в съвременното общество. Един от проблемите в съвременното средно образование е твърде теоретичното поднасяне на учебното съдържание, загубата на мотивация за учене и преждевременното отпадане на младежите от училище.

Ето защо е изключително важно да се въвеждат разнообразни методи на преподаване, както и учене в учебни среди, свързани с реалния живот. Примери за такива среди са центрове като MakerSpace и FabLab, а технологиите за бързо създаване на прототипи, прилагани в тези центрове, биха могли да вдъхновят и подкрепят за промяна учителите по различни предмети (вкл. математика, география, биология, история, езици).

В България проектът се реализира от Център за творческо обучение, в партньорство с AFP Patronato San Vincenzo (Италия), Instituto De Educación Secundaria Juan Ciudad Duarte (Испания), Талинската политехническа гимназия (Естония) и Транзитни проекти (Испания). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, предоставена чрез Италианската национална агенция ИНДИРЕ.

 

По време на обучението в Бергамо нашите ученици имаха възможността да станат част от мултикултурни екипи с участници от Естония, Италия и Испания. Част от интерактивните дейности, които бяха организирани, включваха екипна работа; мозъчна атака; дизайн и изпълнение на образователен проект; посещение на технологични центрове в Бергамо; развиване и представяне на образователен проект, създаден от екипите; културна програма.

Родителски срещи втори срок:

Клас Дата Час
VIII клас 28.06.2022 г. 18:30
IXд клас 28.06.2022 г. 19:00
IX клас 29.06.2022 г. 18:30
X клас 28.06.2022 г. 19:00
XI клас 29.06.2022 г. 19:00

Екипът на
Професионална гимназия по компютърно моделиране 
и компютърни системи 

Ви кани на тържествен концерт
под надслов „Заедно можем повече“
на 20.06.2022 г. в Летен театър от 19:30 часа.

Възпитаниците на ПГКМКС организират базар с кауза –

„Приятелите на Рали“.

Открит урок за Световния ден на климата
 
Във връзка със „Световния ден на климата“ представители на Дирекция „Екология и опазване на околната среда“, гр. Варна проведоха изнесен урок в ПГ КМКС на тема „Климатичните промени и нашата отговорност“. Осмокласниците и деветокласниците разбраха повече за антропогенните фактори, които влияят на климата, последиците от тях и мерките, които са предприети от ЕС. Бяха засегнати важните теми за алтернативните източници на електроенергия, видовете рециклиране и неговите етапи. Накрая, учениците провериха усвоените си знания чрез решаване на викторина, като всеки клас получи грамота за активно участие.

За първа година в ПГ КМКС се състоя училищно състезание по английски език между нашите 8-ми класове. Ето ги и първите сред участниците, които се справиха блестящо с диктовка на високо ниво и надпревара по писане на думи! Това са представителите на 8 А и 8 Г клас, а Галена Тодорова (8 А клас) беше отличена с грамота за най-добър индивидуален резултат! Поздравления на всички екипи и техните учители!

Обява

През месец Юни учениците от 9д клас могат да се включат по проект
BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Дейност III – Дейности в подкрепа на учениците за пробно стажуване

Във фирмите:
Дата: 16.06.2022г
Предприятие – „Черно море“ АД, град Варна, Изп. Директор Петьо Йорданов

Дата: 14.06.2022г
Фирма „Инхом 98“ – ООД, град Аксаково, управител Инж. Палазов

Желаещите да уведомят Илиян Илиев или Мария Игнатова – ЗДУПД, стая 411.
Срок 10.06.2022г

Девети май 2022г. – Ден на ученическото самоуправление. Този ден е по-особен за учениците от ПГКМКС-Варна.

  В Деня на ученическото самоуправление учениците от ПГКМКС-Варна заеха местата на своите ръководители. Младежите се превъплътиха в ролята на учители, директори и заместник-директори, педагогически и непедагогически персонал. Целта на ученическото самоуправление е учениците да усвоят знания, умения и компетенции, да разберат по-добре същността на образователно-възпитателния процес, да станат по-отговорни, дисциплинирани и толерантни.

   Всички ние сме били ученици, но не всеки е имал възможност да усети атмосферата на тази инициатива. Основната идея е да се даде възможност на младите хора сами да организират учебния процес в училище и да бъдат част от управлението, което дава шанс за опознаване на учебно-възпитателните и административни дейности.

    Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна е   училището, в което днес учебният процес протича различно от обикновеното. Из коридорите на сградата настроението е ведро, а учениците отговорно са се заели с длъжностите, които трябва да изпълняват. В някои класове желанието за преподаване на дъската е огромно.  Денят беше изпълнен с много положителни емоции. Всички учители, както и непедагогическия персонал имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа.

    9-ти май ще се превърне в една добра стара традиция в ПГКМКС-Варна и всяка година ще се провежда ден на ученическото самоуправление.

На 04.05.2022 фирма „Орак Инженеринг“, ще проведе обучение за работа с 3D принтер.

Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

П О К А Н А

за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправяме към Вас покана за подаване на оферта за извършване на обучение с предмет:

 • „Нови методи на преподаване“;
 • „Нови методи за оценяване“;
 • „Обучение за разработване на учебна документация“.

Поръчката е със следните параметри:

 1. Обучение на до 5 бр. учители по професионална подготовка/учители-методици
 2. Място на провеждане на обучението: гр. Варна
 3. Време на провеждане на обучението: 24 академични часа, (3 дни), от които поне 8 ч. за практическо обучение в партниращото предприятие.
 4. Дейността по обучение – осигуряване на лектор/и (включително възнаграждение, дневни, пътни и квартирни на лектора) е ангажимент на Изпълнителя.
 5. От необходимите за осъществяване на обучението логистични дейности, включващи организирането на кафе-паузи; зареждане на залата с минерална вода; осигуряване на нощувка/и, обедни хранения, вечеря/и; осигуряване на транспорт/осребряване на транспортни разходи на обучаемите, осигуряване на онлайн обучение през платформа Google Classroom е ангажимент  на изпълнителят.
 6. Моля при подготовка на офертата си да се съобразите с Техническото задание за изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, което прилагаме към поканата.
 7. В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност за използване на нова техника и технологии по съответните професионални направления за училището с цел адаптиране на обучението в училище към нуждите на индустрията от квалифицирани кадри по професии, ключови за икономиката на страната.
 8. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават удостоверения за проведено обучение на учителя/учителя методик за повишаване на квалификацията и компетентностите (по образец).

Приложения към поканата:

 1. Проект на договор.
 2. Техническо задание.
 3. Удостоверение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ПГКМКС Варна

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ , във връзка с проект BG05M2OP001 – 2.015-0001 “ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“ обявява процедура за подбор на лектори на учебно – тренировъчна фирма, представители на бизнеса или науката / ВУЗ, БАН/.

Изисквания към кандидатите:

 • минимум три години професионален опит
 • комуникативни умения

Желаещите да участват в процедурата следва да изготвят и представят предложение, свързано с предмета на тяхната дейност и актуална автобиография, които да изпратят най-късно до 06.04. 2022 г. на office@itpg-varna.bg

Експертна комисия ще оцени получените предложения от гледна точка на:

 • съответствие с изискванията към лекторите;
 • подходящ избор на подходи и методи на обучение, съобразно целевата група

Въз основа на оценките на комисията ще бъдат избрани лектори за участие в учебно -тренировъчна фирма в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ . Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора, а с избраните лектори ще бъдат договорени условията за участие в проекта.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

office@itpg-varna.bg
+359 887 690988
Мария Игнатова

Отбелязваме Часът на Земята 2022

В нощта на 26 март 2022 г., в 20:30 ч. хората по целия свят отбелязват Часа на
Земята, като изключат светлините. Това е знак за солидарност към
човечеството и планетата. Днес ставаме свидетели на множество промени в
заобикалящата ни среда и климата заради начина, по който задоволяваме
нуждата си от храна и електроенергия. Вече сме загубили почти половината от
световните гори, кораловите рифове и мангровите насаждения, както и две
трети от всички естествени влажни зони. Наблюдава се и спад в популациите
на дивите животни през последните 50 години.
Часът на Земята е важен, защото също така може да бъде стимул за много
повече от изключване на светлините. Искаме да споделим с вас няколко идеи,
с които можете да намалите негативните последици от вашата ежедневна
дейност. Тези мерки са разработени от Христо Димитров от 8 Г клас в
дигитални инфографики и показват както проблемите, така и възможностите за
намаляване на въглеродния ни отпечатък.

Участие на ПГКМКС в международната олимпиада BeSafeNet

На 18 февруари 2022 г. се състоя европейска олимпиада на английски език BeSafeNet, която тества знанията на учениците за управление на бедствия и културата им при извънредни ситуации. Учениците от ПГКМКС Гергана Калева, Денислав Рашев, Емил Васев, Кристиан Георгиев, Симеон Иванов, Станислав Димитров и Станислав Петров с ръководител г-жа И. Михайлова също се включиха в състезанието. Те премериха своите знания и бързина с над 200 отбора, повече от 800 ученици, учащи в 120 училища от 11 страни. Петте области, за които трябваше да се подготвят нашите ученици бяха:

 • Свлачища
 • Пандемии
 • Вулканични изригвания
 • Радиологични спешни случаи
 • Цунами

Всички участници се представиха на ниво. Отбор 8-ми и 9-т клас получиха 74 точки, а Емил, Станислав и Симеон от 10 клас достигнаха 83,5 точки. Те получават и сертификат за участие, тъй като успешно се справиха с над 80% от 50 състезателни въпроси в рамките на един час.

Международната олимпиада BeSafeNet е организирана от гражданската отбрана на Кипър и „BeSafeNet – Европейски център за осведоменост при бедствия“, в сътрудничество със споразумение EUR-OPA.

Повече информация за олимпиадата може да прочетете тук:
https://olympiad.besafenet.net/olympiad?lang=en

Родителска срещи втори срок:

Клас Дата Час
VIII клас 21.03.2022 г. 18:30
IX клас 22.03.2022 г. 18:30
X и XI клас 23.03.2022 г. 18:30

От 07.03.2022 г. учебните часове ще се провеждат по следния график:

Час Начало Край
1 7:30 8:15
2 8:25 9:10
3 9:20 10:05
4 10:15 11:00
5 11:35 12:20
6 12:25 13:10
7 13:15 14:00
8 14:05 14:50

🇧🇬 Учениците от ПГ КМКС – Варна почетоха паметта на най-големия български обединител, разпространил и посветил живота си на святата идея за СВОБОДНО ОТЕЧЕСТВО, ЕДИНСТВО И НАРОДЕН СУВЕРЕНИТЕТ! 🇧🇬 „Всеки българин, където и да е, носи в сърцето си Левски и всеки се гордее с неговата личност. Всички българи се прекланят пред паметта на Апостола, но мисля, че това не е достатъчно. Левски не ни е нужен като идол, а като човек, личност и пример…“ проф. Иван Стоянов Поклон, Апостоле!🙏
📣📢🇪🇺 На 25.11.2021 г., за 15-та поредна година, се проведе европейският конкурс за млади преводачи „Juvenes Translatores“. В него взеха участие 3000 ученици от 700 училища, сред които бяха и нашите момчета и момичета! 🇧🇬
🏅Награден с почетно отличие от Европейската комисия и наша лична гордост, е 🔝 Филип Христофоров от 11А клас! 🥰🤗 Той показа майсторство, мъдрост и смелост! Знаем, че му предстоят още много успехи и му желаем светло бъдеще! 💙🙏🍀☀️

Песен за Левски 🇧🇬

Живял преди много години
в България славен герой.
На милата наша Родина
обрекъл живота си той.

Нарекли го Левски, защото
по лъвски бил силен и смел
безстрашно се борел със злото
след себе си всички повел.

Апостоле, от теб се учим всички!
Апостоле, ти пример си за нас!
България за теб била е всичко,
България е всичко и за нас.

И днес се прекланят децата
на Левски пред подвига свят
с Апостола на свободата
сме горди пред целия свят.

Мария Нинова

В началото на учебната 2021/ 2022 година с финансиране от Инвестиционната програма на МОН, 5 кабинета в гимназията са оборудвани с нова учебна мебел /ученически маси и столове/ и щори. Подменени са осветлението и подовата настилка. Средствата са отпуснати с ПМС № 262 от 29.07.2021 г.

🤍 Баба Марта наближава,
❤ след нея идва пролетта!
🤍 Мартеници да раздава,
❤ да топли нашите сърца!
🌈☀️ ПГ КМКС – Варна кани своите ученици да вземат участие в конкурса „Здрави и засмени“ 🥰🤍❤🍀, с който да посрещнем заедно предстоящата пролет в духа на българските традиции!💐🌱🇧🇬

НИЕ СМЕ УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПГ КМКС- ВАРНА

Учениците от ПГ КМКС – Врана, учередяват своя Ученически съвет /УС/ през 2020г. Той заема ключова роля в училищната дейност. Ние сме целеустремени и с ентусиазъм изготвихме своя Устав. Като символ на обединение и промяна, Ученическия съвет /УС/ има възможността да изгради сътрудничество с Ръководството на гимназията, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство.

Основната цел на Ученическия съвет като организация са дейностите и мероприятията свързани с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на ПГ КМКС- Врана. В този смисъл основната цел на Ученическия съвет е да осъществява комуникация между учениците и отделните институции.

Основните задачи, които сме си поставили са:

 • Да съблюдаваме за изпълнението на задълженията на учениците;
 • Да организираме вътрешните и извънкласните училищни мероприятия, занимания, конкурси и др.;
 • Да стимулираме ангажираността на учениците в общо училищния живот;
 • Да съдействаме за изграждане на активна позиция към решения на всички проблеми, възникнали в процеса на работа на общността;
 • Да поддържаме активно участие в дейности, насочени към личностното развитие и поемане на отговорност;
 • Да обединяваме и представляваме учениците от гимназията;
 • Да мотивираме участието им в различни каузи;
 • Да даваме гласност на проблемите на учениците;
 • Да защитаваме правата и интересите на учениците;
 • Да оптимизираме комуникацията с различни институции и организации;
 • Да насърчаваме отговорност, креативност, инициативност, солидарност, социална чувствителност и критичност у учениците;
 • Да създаваме позитивна образователна, културна и социална среда за диалог между учениците в зависимост от тяхната възраст и компетентности;

Днес, 12 януари 2022 г., в нашата гимназия се проведе Училищен кръг на състезание по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК”, със съдействието на Технически Университет Варна.
Организатор на състезанието е Министерството на образованието и науката, а партньор е Търговска верига за електронни компоненти, инструменти и измервателна апаратура „ЕЛИМЕКС“.

Участие в състезанието взеха ученици от 9 клас – специалност „Микропроцесорна техника”.


ГРАФИК
За провеждане на ОБЩИНСКИ КРЪГ на ученически олимпиади за учебната 2021/2022

Информационни технологии07.01.2022г.
История и цивилизация08.01.2022г.
Информатика09.01.2022г.
Физика14.01.2022г.
Английски език15.01.2022г.
Химия и опазване на околната среда18.01.2022г.
География и икономика18.01.2022г.
Биология и здравно образование21.01.2022г.
Български език и литература22.01.2022г.
Техническо чертане28.01.2022г.


Коледа почука и нашата врата! Учениците на ПГКМКС – Варна разкриха за поредeн път своите умения в света на литературата и творяха със сърце! Те събудиха коледния дух със своето въображение и майсторство! Комбинацията от вдъхновяващи учители и деца – вселени е най-прекрасният подарък, който нашето училище може да получи по повод най-светлия християнски празник. Благодарим ви!

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед на МОН № РД 09-4614/24.11.2021 г. и със заповед на МЗ № РД -01-963/24.11.2021 г. и плана за организация на ПГКМКС -Варна в условията на Covid-19 през учебната 2021-2022 година, както и във връзка с писмо с вх. № АСД 09-985/01.12.2021 г. на РУО-Варна относно получена справка на РЗИ-Варна за спад на заболеваемостта под 500 на 100 000 души към 01.12.2021 г.

 

 1. От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. ./включително/  се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от IX и X клас чрез използване на средствата на
  информационните и комуникационни технологии.
 2. За периода 02.12.2021 г до 08.12.2021г./включително/ присъствено се обучават VIII и XI  клас.
 3. Учебните занятия се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание и приложения
  дневен режим. Продължителност на един учебен час – 40 минути. Начало на учебните занятия – 8:00 часа за първа смяна и 13 45 часа за втора смяна

JUVENES TRANSLATORES.

Ако искаме европейците да са „единни в многообразието“, както гласи девизът на ЕС, трябва да можем да разбираме езици, различни от нашите собствени.
Състезанието ще се състои на 25.11.2021г в цяла Европа. Отбора на гимназията e от пет представители на 11-ти клас. Нашите ученици ще се конкурират с представителите на всички страни от ЕС.

УСПЕХ!

Международния ден на Черно море

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр.Варна се присъединява към кампанията на Marine club „Friends of the sea“ – традиционно почистване на плажа на Черноморец, послучай Международния ден на Черно море – 31 Октомври.

ГРАФИК
обучение в ОРЕС, считано от 21.10.2021

За учениците от първа смяна:

VIIIa, VIIIб, VIIIв, VIIIг, VIIIд, XIa, XIб 

 • 21-27 октомври 2021 г. – Обучение от разстояние в електронна среда
 • 28 октомври – 3 ноември – Присъствено обучение
 • Карантина /ОРЕС/ – ХIб клас от 21.10 до 24.10.2021 вкл.

За учениците от втора смяна:

IХa, IХв, IХг, IХд, Xa, Xб, Хв

 • 21-27 октомври 2021 г. – Присъствено обучение
 • 28 октомври – 3 ноември – Обучение от разстояние в електронна среда
 • Карантина /ОРЕС/:
  • Хв клас от 21.10. до 24.10.2021 вкл.
  • IХб клас от 21.10. до 29.10.2021 вкл.

Конкурс „Българските будители – тогава и сега. Какво е да си будител?

РЕГЛАМЕНТ

CODE WARS

Как да участвате?

 1. Регистрирайте се в нашият онлайн формуляр.
 2. Присъединете се в Discord сървъра на състезанието, за който ще получите линк след регистрацията.
 3. Вече сте наш участник!

Провеждане на състезанието

 • Състезанието ще се проведе в два квалификационни кръга и един финален кръг;
 • Квалификационните кръгове ще се проведат в онлайн среда. За целта трябва да имате Discord акаунт и да сте влезли в сървъра на състезанието.
 • Кръговете ще бъдат обявени на 19, 20.10.2021г..  В конкретния ден ще ви бъде разкрит канал, в който ще виждате заданието и ще можете да задавате въпроси при необходимост.
 • За всяка задача ще имате еднодневен срок, в рамките на който да качите задачите си на указания линк в канала на задачата.

Пример: Задачата се обявява на 19.10 – предаването трябва да се случи 20.10 в до 00:00 ч.

 • Линковете за качване на задачите и каналите ще бъдат закривани след изтичане на срока.
 • До финалният етап ще бъдат допуснати всички участници решили вярно и предали всичките три задачи.
 • Финалният етап ще бъде предизвикателство изненада, за която ще разберете единствено ако стигнете до него!

Оценяване на задачите

 • Задачите от квалификационния етап ще бъдат оценявани по следните критерии:
  1. Адекватност спрямо условието
  2. Оптимизация на кода
  3. Подходяща реализация(избор на програмен език)
 • Задачите от финалния етап ще бъдат оценявани по следните критерии:
  1. Дизайн на реализираната задача
  2. Оптимизация на кода
  3. Оригиналност/креативност в изпълнението
  4. Представяне на проекта
  5. Допълнителен критерий изненада

Очакват ви много изненади и награди, само трябва да ги извоювате чрез код!

Учениците от ПГКМКС гр. Варна поздравяват всички учители за празника

Нашите прекрасни ученици поздравиха учителите на ПГКМКС с песни и танци по случай Световния ден на учителя. Специален поздрав отправи младия талант Калоян Янков от 8-ми „В“ клас с изпълнение на гайда.

Световния ден на учителя! – 05.10.2021

Ролята на добрия учител в живота на всеки от нас е много важна. Могат да минат години, за да разберем, че ние сме можещи и успяващи хора, заради наученото от Вас- нашите учители.


От работата на учителите зависи нашето бъдеще. Има редица ситуации, в които ние сме благодарни на нашите учители за положените усилия – на учителите по български език, затова че са ни научили да се изразяваме правилно, на учителите по английски, немски и руски език, затова че са ни дали средството за комуникация, на учителите по математика, инфроматика, химия, физика, история, география, биология и философия, които са ни научили да задаваме въпроси и да намираме отговори, на учителите по практическите дисциплини, които ни дават познания за реалния работен процес, на учителите по физическо възпитание, музика и изобразително изкуство, които успяват да ни направят по уверени, можещи и креативни.


Зависи от нас самите колко ще научим от нашите учители, това е наше право на избор и ние можем да вземем от тях толкова, колкото поискаме. Затова ролята на учителя – на добрия учител в живота е изключително важна и значима. Факт е, че развитието на обществото зависи от труда на преподавателите. Учителят – добрият учител, дава на своите ученици не само своите знания, но и любов и внимание, за което ние учениците сме безкрайно благодарни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СКЪПИ УЧИТЕЛИ!

244521874_401118938224748_8431512932110670417_n

Европейски ден на спорта – 24.09.2021

На 24.09.2021г Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи стана част от кампанията „Европейска седмица на спорта“, която е официално подкрепена от Министерството на образованието и науката. Основната цел на „Европейският ден на спорта в училище“ е да насърчи физическата активност сред учениците като включването на младите хора в подобен тип инициативи е от изключително значение за изграждането на здравословни навици. Всички ученици от осми клас, част от девети и единадесети клас се включиха и се забавляваха в организираните игри. Специални благодарности на госпожа Елена Дончева!

Европейският ден без жертви на пътищата бе отбелязан в ПГКМКС – гр.Варна от учениците на XIБ клас

     Днес 21.09.2021г. – Европейския ден без жертви на пътищата в ПГКМКС-Варна, по инициатива на МОН, МВР и Международната организация ROADPOL Safety Days 16-22 септември 2021г., в 11 „Б“ клас се проведе открит урок по образователно направление Безопасност на движението по пътищата на тема “Изследване влиянието на скоростта върху спирачния път“. Практическото занятие се осъществи на паркинга пред гимназията, като беше организирано и ръководено от д-р инж. Илиян Илиев и Зам. ДиректорУД Мария Игнатова. Бяха включени  междупредметните връзки и отношения с общообразователния предмет физика и астрономия. Учениците стигнаха до извода, че когато се увеличава скоростта двойно, спирачния път също се увеличава и то над четири пъти. В тази връзка учениците от 11 „Б“ клас разшириха представите си за правилата за безопасно движение по пътищата използвайки познатата формула от физиката S=V2.m и установиха, че посредством нея не се отчитат редица влияния на скоростта, като пътните условия и други.

         В тематичния час беше засегнат въпроса за безопасното пресичане на пешеходна пътека и възможната поява на т.нар. мъртва точка от спряно МПС, както й безопасното движение във влошени метеорологични условия.

Европейския ден без жертви на пътищата

VIII клас

НАЧАЛО: 10:30 часа

КласСтаяКласен ръководител
VIII A405Диана Димова
VIII Б404Катя Стоянова
VIII В402Теодора Черкезова
VIII Г409Йорданка Николова
VIII Д305Галина Аролска

IX клас

НАЧАЛО: 12:00 часа

КласСтаяКласен ръководител
IX А405Павлина Няголова
IX Б404Десислава Ботева
IX В402Кирил Димитров
IX Г409Габриела Стоянова
IX Д305Лилия Колева

X и XI клас

НАЧАЛО: 13:00 часа

КласСтаяКласен ръководител
X А304Миглена Николова
X Б303Ивалена Георгиева
X В202Жечка Владимирова
XI А202Гешо Любенов
XI Б310Елена Шуликова 

ДНЕВЕН РЕЖИМ от 16 до 30.09.2021

ТУК

очаквайте скоро актуализацията на разписанието по предмети в електронния дневник Shkolo

СПИСЪК УЧЕБНИЦИ

2021/2022 учебна година

VIII клас

IX клас

X клас

 

XI клас

Свободни места след III етап на класиране на Държавен план-прием няма.

ВАЖНО!

Последна възможност за поръчка на униформи –  29.07.2021 г. от 15:30 до 18:30 в стая 405.

График на комисията по записване на ученици след завършено основно образование в ПГКМКС за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием 

 • Записване след трето класиране: 30 юли 2021 година
Работно време на комисията:
 • 09:00 – 11:00 – прием на документи
 • 11:00 – 11:15 – дезинфекция
 • 11:15 – 13:00 – прием на документи
 • 13:00 – 13:30 – дезинфекция
 • 13:30 – 15:00 – прием на документи
 • 15:00 – 15:15 – дезинфекция
 • 15:15 – 17:00 – прием на документи
Необходими документи за записване:

При записване учениците задължително трябва да са придружени от родител/настойник или упълномощено с нотариално пълномощно лице.

На 05 юли 2021 г. се състоя официалното откриване на СТЕМ център в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр.Варна „Creative free space“, изграден с участието на Център за творческо обучение. В него учители и ученици ще могат да работят с множество иновативни образователни технологии: интерактивен екран, 12 комплекта за роботика LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, 2 ексклузивни маси за роботика, 12 устройства за управление на роботи, 32 устройства тип Chromebook,  очакват се и още в началото на новата учебна година. В центъра ще се провеждат следните активности:

 • „Клуб по роботика“, който ще обезпечи заниманията по интереси на учениците, които имат изявен афинитет по темата.
 • The Solution“ – STEM модул с интегрирани часове по математика, физика, философия, английски език и програмиране с фокус решаване на проблеми от реалния живот с помощта на роботи.
 • „Дигиталният ми АЗ“ – модул за пректно-базирано обучение с засилен изследователски подход с помощта на модела 1:1.

Част от гостите на откриването бяха Елена Кенарова – Началник отдел „Образование“ и Румяна Ванева – Гл. експерт „Училища“ от Община Варна; Розета Заркова – страши експерт за Квалификация на педагогическите специалисти и Лилия Стойчева – старши експерт по математика от РУО гр.Варна; Елисавета Якимова и  Александър Ангелов от Центъра за творческо обучение; директори и учители от Варна и Добрич. По време на събитието, получихме следните изключително интересни предложения:

 • Елисавета Якимова, регионален директор за Център за творческо обучение – гр. Варна, отправи предизвикателство Гимназията да започне подготовка за придобиване на статут на Google Reference School, което беше прието от Директора на гимназията – г-жа Вяра Дукова. Ако успее да постигне това, то нашата Гимназия ще бъде първото такова училище в Източна България и третото в цялата страна.

“Референтно училище” е световна програма на Google, за учебни заведения, които подобряват учебния процес чрез  дигитални технологии и насърчават ученето в новаторска учебна среда. За да станат част от нея, училищата покриват специфични критерии: да са Училище в облака с Google Workspace поне от една година, да имат сертифицирани учители по програмата Google Certified Educator, да имат паралелки учещи по Модела 1:1 с Chromebook устройства, да са готови да споделят опита си с други училища.

 • Александър Ангелов, основател на Центъра за творческо обучение, предложи участие в проекта Skills for Innovation (Умения за иновации), проект на INTEL, който се реализира в България в сътрудничество с ЦТО. В този проект до момента участват едва четири училища от цялата страна – в София, Пловдив, Хасково и Кюстендил, а от началото на новата учебна година към тях ще се присъедини и Варна, в лицето на нашата Гимназия.

Дейностите на проекта са предназначени за учители и ученици и целят да вдъхновят следващото поколение иноватори. Проектът включва иновативни STEM образователни материали, разработени от Intel и техни партньори, редица обучения за подготовка на екипите в училищата и достъп до най-съвременна технология от Intel.

По време на събитието гостите се запознаха лично и с някои от технологиите в новия СТЕМ център: бяха поканени да напишат отзиви в споделен Google Jamboard на поставени за целта Chromebook устройства. Също така предизвикахме тяхното въображение и инженерна мисъл със сглобяването на малки Lego модели.

Гимназията е с ИТ профил и посоката в която ще се развива е свързана със смисленото използване на различни технологии в учебния процес. Ние искаме нашите ученици да развиват умения за учене на всякъде и по всяко време, да развиват критично мислене, творчество, креативност и интелигентно използване на технологиите в съвременния свят.

info

Родителски срещи за края на учебната година​

информация тук

ПГКМКС С ОТЛИЧИЯ ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ!

Наши ученици взеха участие в Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние”, организирано от ТУ – Варна в края на май – в СЕКЦИЯ 5 – Есе на тема: Енергетиката и ние – моделиране и модели на бъдещето. Всички се представиха отлично! Наградените с грамоти и предметни награди са: за Първо мястоДеян Николов, Второ място Александър Йорданов и Трето мястоКристиан Стоянов, всички от VIII В клас с класен ръководител г-н Е.Станчев.

Честит празник! 

Видео-поздрав от учителите и учениците на ПГКМКС – гр.Варна по случай 
Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! 

Честит 24 май!

Честит 24 май!

 

Всички проекти от видеото може да разгледате на адрес: 
http://24-may.itpg-varna.bg/

17 май е Денят на телекомуникациите!

 

Поздравяваме ви за празника с един плакат, изработен 
от Николая Димитрова, IXА клас
17-май-Празник на телекомуникациите

17-май-Празник на телекомуникациите

ЧЕСТИТ ДЕН НА ЗЕМЯТА! 

Представители на Ученическия съвет организираха чудесната инициатива да посадят плачеща върба 🌱 и цветя 🌹 в двора на гимназията. Така учениците от ПГКМКС отбелязаха
Международния ден на Земята – 22 Април.  
С тази инициатива, те ни приканват на този ден да помним, че трябва да се грижим за нашата планета и да й помагаме, а не да й вредим, защото това е единственият ни дом.
 

На 21 Март 2021 Ивелин Иванов и Николая Димитрова от IXА клас спечелиха ✨🏆Бронзов медал🏆✨ на 13-тото Национално състезание по Информационни технологии в гр.Благоевград! Темата на състезанието бе „Европейски зелен пакт“ и поради епидемиологичната обстановка в страната то се проведе онлайн в платформата MS Teams. От над 80 проекта в 7 различни категории  Проекта „Играй с мен!“ спечели Трето място в раздел „Самостоятелни компютърни приложения“!
Въпреки че не са в челната тройка, Филип Филипов от IXБ клас с проект за празника на розовата фланелка в раздел „Уеб сайт VIII-XII клас“ и Лъки-Мартин Матев VIIIA клас с проект „King&Queen“ в раздел „Интернет приложения“, се представиха 🏆ОТЛИЧНО ✨ !

Поздравяваме Ивелин, Николая, Филип и Лъки-Мартин! Гордеем се с тях и им пожелаваме много бъдещи успехи!

Боян Младенов от IXБ клас взе награда за първата си написана творба в VIII Национален декемврийски конкурс за хайку ❄️„Снежно огледало”❄️! Конкурсът се проведе на 23 Февруари, с жури:  председател доц. д-р София Филипова и състав: Александра Ивойлова, Людмила Христова и и Стоянка Боянова. В конкурса взеха участие 125 хайку поети с над 280 хайку, а Боян е отличен със Специална Награда за млад участник!

24 Февруари - Ден на розовата фланелка

Pink Shirt Day - 2021

Днес, 24.02.2021 г., отбелязваме Mеждународния ден за борба с училищния тормоз. Тази година и учениците от ПГКМКС се включиха в отбелязването на датата. Благодарим на Филип (9б), който направи уебсайт по темата и на Николая (9а), която направи този колаж специално за Деня на розовата фланелка. 

Инициативата Ден на розовата фланелка започва през 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил нападнат, защото дошъл на училище с розово поло. Деца от класа му купуват десетки розови тениски и ги раздават на онези, които биха ги облекли в знак на подкрепа. А те се оказали много! Скоро инициативата се подема от хиляди училища по целия свят.

Къщичка за книги в нашето училище

📚

Учениците на ПГКМКС се сдобиха с прекрасен кът за четене. Един проект на преподавателите по Български език и литература от нашата гимназия, чието начало бе подпомогнато от Студентски съвет на ВСУ. Студентите предоставиха Къщичка за книги, която бе приета от представители на Ученическия съвет на училището.

👨‍🎓👩‍🎓

Нашите ученици се включиха активно в събиране на книги за началото на нашия библиотечния кът, в който ще се получават и периодични научни издания на разположение на ученици и учители. Вярваме, че този проект ще развие любовта към четенето и към книгите и ще допринесе за една позитивна образователна среда!

Къщичка за книги в ПГКМКС
Pic1

Уважаеми родители,

Всички ученици ще получат профил в G-Suite за образованието (облака на гимназията). На електронната поща на този профил сме изпратили форма за попълване от Вас. След като получим изискуемите данни, ще можем да Ви присъединим към електронния дневник на гимназията.

Уважаеми ученици, родители, служители и гости,
екипът на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи Ви кани на тържественото откриване на учебна 2020 / 2021 година, което ще се състои на 15.09.2020 от 10:00 часа пред сградата на Ректората, Машинно-технологичния факултет. на ТУ – Варна.

Поради предприетите мерки във връзка с пандемията от COVID-19, след приключване на официалната церемония по откриването в сградата на гимназията ще влязат само учениците от VIII клас придружени от класните ръководители. 
За всички останали ученици учебната година ще започне на 16.09.20 г. присъствено по установения учебен график.
В сградата на гимназията не се допускат ученици и служители без предпазни маски.

Списък учебници  

8 клас, 9 клас, 10 клас

 • Създадена е организация за закупуване на учебниците по Английски език с отстъпка.
 • Учебници по музика, изобразително изкуство и информационни технологии няма да се закупуват.
 • Учебниците по физика и астрономия ще обявим допълнително

Родителски срещи

 • Времетраене: 60 мин.
 • Начин на провеждане: онлайн
 • Дневен ред:
  1. Запознаване с начина на организация и ролите на служителите;
  2. Представяне на учителите и класния ръководител;
  3. Въпроси относно откриване на учебната година;
  4. Мерки COVID 19;
  5. Въпроси.

График

 • 8а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 10.09.2020 Начален час: 17:30 Връзка: https://meet.google.com/euq-mgxr-xux
 • 8б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 10.09.2020 Начален час: 17:45 Връзка: https://meet.google.com/rwn-dfub-ysi
 • 9а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 17:00 Връзка: https://meet.google.com/gsx-etdg-kxf
 • 9б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 17:15 Връзка: https://meet.google.com/xcs-jhnd-kbr
 • 9в клас – „Промишлена естетика и дизайн“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 17:30 Връзка: https://meet.google.com/kox-unwg-ryx
 • 10а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 17:45 Връзка: https://meet.google.com/dfx-dkah-imm
 • 10б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 14.09.2020 Начален час: 18:00 Връзка: https://meet.google.com/iyc-cwre-bwg
Екипът на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи ще проведе онлайн родителски срещи както следва:

 1. Среща с родителите на учениците от 10 клас
 2. Среща с родителите на учениците от 9 клас
 3. Среща с родителите на учениците от 8 клас
Ако искате да станете част от нашия екип – свободните работни позиции са обявени в сайта на РУО – Варна.
Кандидатстването при нас става по следния ред:
 • Подаване на документи:
  • на място – ул. „Студентска“ № 1, Учебен корпус на ТУ Варна, стая 401, от понеделник до четвъртък, от 9.00 до 14.00 часа.
  • или по електронен път на пощата на гимназията – office@itpg-varna.bg
 • В случай, че сте от избраните кандидати, на 24.08.2020 г. ще се свържем с Вас за да се явите на интервю от 25.08 до 28.08.2020 г.

Статичен пост

Мерки
Заглавие на слайда
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Щракнете тук
Предишна
Следваща

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.