Ученически съвет на ПГКМКС

за учебната 2020/2021 

 • председател: Кристин Досева
 • заместник-председатели: Спас Киров и Теодора Николова
 • представители:

VIII А клас

 • Илиян Георгиев
 • Лъки-Мартин Матев

VIII Б клас

 • Спас Киров
 • Теодора Николова

VIII В клас

 • Аника Пешева
 • Мартин Анастасов

VIII Г клас

 • Хелена Момчилова
 • Николай Иргов

VIII Д клас

 • Богдан Траянов
 • Кирил Маринов

IX А клас

 • Николая Димитрова
 • Петър Петров 
 • Венци Николов

IX Б клас

 • Филип Филипов
 • Мартина Николаева

IX В клас

 • Станислав Димитров
 • Янислав Янков

X А клас

 • Кристин Досева
 • София Михайлова
 • Филип Христофоров

X Б клас

 • Ивайло Маринов
 • Павел Курепов
 • Платон Попов  

Календарен план на Ученически съвет на ПГКМКС за
2020/2021 г.

 • Септември
  • Излъчване на представители от класовете в рамките на часа на класа
 • Октомври
  • Представяне на кандидатите за председател и заместник-председатели на УС.
 • Ноември
  • Обсъждане на предложения за отбелязване на празника на ПГКМКС.
  • Подготвяне на проект “Капсула на времето”, в която учениците споделят най-важното от изминалата година и бъдещите си стремежи.
  • Отбелязване на 29 ноември, първата годишнина на ПГКМКС.
 • Декември
  • Обсъждане на предложения относно активности през новата година.
  • Коледно-новогодишни празници по класове.
 • Януари
  • Информиране относно нови конкурси и възможности за индивидуално или групово участие.
 • Февруари
  • Събиране на книги за откриване на нов училищен библиотечен кът.
  • Изготвяне на информационна кампания за Международния ден срещу тормоза в училище.
  • Създаване на училищен сайт и плакати по темата.
 • Март
  • Отпразнуване на Деня на жената със специално изготвени презентации за жените, които ни вдъхновяват.
  • Честване на празника на числото Пи, 14 март, и споделяне на интересни математически факти под формата на презентации.
 • Април
  • Отбелязване на деня на Земята, 22 април. Засаждане на плачеща върба и цветя в двора на гимназията. Изготвяне на презентация, с която се запознават учениците с изчезващите животински видове.
 • Май
  • Обсъждане и приемане на Устав на УС.
  • Отбелязване на Международен ден на информационното общество, 17 май.
  • Отбелязване на 24 май, Ден на славянската писменост и култура.
 • Юни
  • Отчетно събрание на УС.