Стипендии за учебната 2020/2021 година

Правила за отпускане на стипендии на учениците в ПГКМКС гр.Варна след завършено основно образование – изтегли тук

Бланка за заявление за  стипендия за постигнати образователни резултати – изтегли тук

Бланка за заявление за  стипендия за подпомагане на достъпа до образование – изтегли тук

Бланка за заявление за  стипендия за ученик с един жив родител или без – изтегли тук

Бланка за заявление за  стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  – изтегли тук