Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

 • 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
 • 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
 • 03.02.2021 г. – междусрочна ваканция
 • 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 04.02.2021 г.

Неучебни дни

 • 19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
 • 21.05.2021 г. – втори ДЗИ
 • 25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

 • 30.06.2021 г. – VIII и IX клас
 • 14.07.2021 г. – Х клас