Училищни учебни планове

учебна 2020/2021 година

Осми клас:


VIIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
VIIIб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
VIIIв клас  – Професия “Техник на електронна техника”, Специалност “Микропроцесорна техника”
VIIIг клас  Професия: “Икономист-информатик”, Специалност: „Икономическа информатика“
VIIIд клас  Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Девети клас:


IXа клас  – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
IXб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
IXв клас  Професия “Техник – приложник”, Специалност “Промишлена естетика и дизайн”

Десети клас


Ха клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
Хбклас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”

Училищни нормативни документи

за учебната 2020/2021 година