Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
гр. Варна
ул. "Студентска" №1
Учебен корпус на Технически университет
office@itpg-varna.bg
+359 888 005610
Как да стигнете до нас
Адрес за кореспонденция:
ПК 48
9010 Варна