Ръководство за регистрация на родител в електронния дневник на гимназията (Shkolo.bg)

На 02.10.2020 г. от 16.00 до 17.00 ще бъдем на линия за въпроси и отговори относно затруднения при регистрация в Shkolo.bg. – https://meet.google.com/gjm-wnsw-cuy

Процедура за избор на ученическа униформа в ПГ КМКС

 1. Проучване сред училищната общност (ученици, родители, учители, обществен съвет) за нагласите относно ученическата униформа. След анализ на резултатите от проучването, при налични обстоятелства се преминава към т.2
 2. Обсъждане на избора на ученическа униформа на педагогически съвет с участието на ученическия съвет и обществения съвет на гимназията.
 3. Откриване на процедура за избор на фирма за изработка на ученическо облекло от училищното настоятелство.

Към настоящия момент поради обективни причини процедурата за избор на Ученическа униформа не може да бъде изпълнена и в сила са:

 

Училищни правила за облекло и външен вид на учениците

Учениците трябва да се явяват в училище в чист и спретнат вид и с облекло в неутрални цветове, съответстващи на положението им на ученици и на добрите нрави и морал, възприети от нашето общество.

Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, той се отстранява от училище до отпадане на основанията за отстраняването му, за което ръководството на гимназията уведомява родителите му.

В УЧИЛИЩЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

 1. ПАНТАЛОНИ
 • с ниска талия
 • тип шалвари
 • размъкнати, нарязани, увиснали
 • по-къси от 7/8
 • в ярка цветова гама и шарки
 1. РИЗИ/БЛУЗИ
 • прозрачни
 • с презрамки, тип потник
 • с гол гръб
 • с дължина, която не покрива кръста и корема
 1. РОКЛИ И ПОЛИ
 • по-къси от 10 см над коляното
 • с тесни презрамки
 • прозрачни
 • с дълбоки деколтета
 • с гол гръб
 • с дължина, която не покрива кръста и корема
 1. ОБУВКИ
 • домашни и плажни обувки
 • обувки с токчета по-високи от 5 см
 1. АКСЕСОАРИ
 • видими фрапиращи татуировки и пиърсинги
 • тежък грим
 • дълъг маникюр в крещящ цвят
 • дрехи, рекламиращи алкохол, наркотици, тютюнопушене и насилие