Нашата визия е да развием, уверени и отговорни личности, които се стремят да реализират пълния си потенциал. Ще направим това, като осигурим подкрепяща учебна среда, в която всички са равни и всички постижения се отбелязват.

Нашата цел като училище е да подготвим нашите млади хора с умения и начин на мислене, за да процъфтяват и след това да превземат света. Подкрепяме ентусиазирана, креативна общност от обучаеми, подготвени да продължат своето интелектуално, емоционално и физическо развитие.

Нашата мисия е да подготвим и мотивираме нашите ученици за бързо променящия се свят, като им изградим умения за критично мислене , глобална перспектива и зачитане на основните ценности на честност, лоялност, постоянство и състрадание. Учениците ще имат успех днес и ще бъдат подготвени за утре.