Машини и системи с ЦПУ

  • Професия „Машинен техник”;
  • Специалност „Машини и системи с ЦПУ”;
  • Разширено изучаване на англйски език;
  • Балообразуване: 2 х НВО БЕЛ + 1 x НВО Мат +  1 х М + 1х ИТ.