Охранителна техника и системи за сигурност

  • Професия „Техник на електронна техника”;
  • Специалност „Охранителна техника и системи за сигурнаст”;
  • Разширено изучаване на англйски език;
  • Балообразуване: 2 х НВО БЕЛ + 1 x НВО Мат +  1 х М + 1х ИТ.