ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2022/2023 година

 • ПрофесияСистемен програмист;
 • Специалност „Системно програмиране”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3хНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Програмист на изкуствен интелект;
 • Специалност „Програмиране на изкуствен интелект”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Програмист на роботи;
 • Специалност „Програмиране на роботи”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Организатор интернет приложения;
 • Специалност „Електронна търговия”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • ПрофесияТехник на енергийни съоръжения и инсталации;
 • Специалност „Възобновяеми енергийни източници”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 13 места, 0,5 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • ПрофесияЕлектротехник;
 • Специалност „Електроенергетика”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дуална форма, 5 години срок на обучение;
 • 13 места, 0,5 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.