Национална програма „Иновации в действие“

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.

МОДУЛИ: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“

МОДУЛ 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“

МОДУЛ 2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Партнньори:

Иновативно училище:

  • Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
    обл. Бургас,  гр. Бургас

Неиновативно училище:

  • Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“
    обл. Смолян, гр. Смолян
  • Професионална гимназия по икономическа информатика Джон Атанасов
    обл. Търговище, гр. Търговище

Като иновативно училище Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи се включи в Националната Програма „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“.

Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в националната програма

На 13 април ученици от нашата гимназия участваха в мобилност по Национална програма „Иновации в действие“, която се проведе в гр. Бургас. Домакини бяха Професионална гимназия по  компютърно програмиране и иновации, а партньори, освен нашето училище катo иновативно, са и Профилирана природо – математическа гимназия „Васил Левски“ гр. Смолян и Професионална гимназия по икономическа информатика Джон Атанасов гр. Търговище.

Може да видите албум и презентаия от събитието.

Благодарим
за незабравимите преживявания: