Охранителна техника и системи за сигурност

 • Професия „Техник на електронна техника”;
 • Специалност „Охранителна техника и системи за сигурнаст”;
 • Разширено изучаване на англйски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Балообразуване: 2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + М + ИТ.

Типов учебен план

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ обучаемият има познания по:

 • Сигнално-охранителни системи:
  • Пуска в експлоатация централи на сигнално-охранителни системи;
  • Пуска в експлоатация клавиатури за управление на сигнално-охранителни системи;
  • Пуска в експлоатация датчици, алармени и известяващи устройства на сигнално-охранителни системи.
 • Системи за видеонаблюдение:
  • Пуска в експлоатация камери на системи за видеонаблюдение;
  • Въвежда в експлоатация аналогови и цифрови видеорекордери;
  • Работи със захранващи блокове, проводници и конектори.
 • Системи за контрол на достъпа:
  • Пуска в експлоатация управляващ софтуер на система за контрол на достъпа;
  • Въвежда в експлоатация контролери за достъп;
  • Пуска в експлоатация изпълнителни устройства.
 • Пожароизвестителни системи:
  • Пуска в експлоатация пожароизвестителни панели и рипитери;
  • Въвежда в експлоатация пожароизвестителни детектори и светлинно-звукови сигнализатори;
  • Познава видовете специализирани модули и софтуер за пожароизвестителни системи.