Електроенергетика

  • Професия „Електротехник”;
  • Специалност „Електроенергетика”;
  • Разширено изучаване на английски език;
  • Дуална форма, 5 години срок на обучение;
  • 13 места, 0,5 паралелка;
  • Балообразуване: 2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.