Програмиране на роботи

  • Професия „Програмист на роботи”;
  • Специалност „Програмиране на роботи”;
  • Интензивно изучаване на английски език;
  • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
  • 26 места, 1 паралелка;
  • Балообразуване: 1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.