Свободни места за учебната 2022/2023 година

 • VIII класняма места
 • IX клас – свободни места:
  • професия „Техник на електронна техника”, специалност „Охранителна техника и системи за сигурност, дневна форма, 5 години срок на обучение –  1 място
 • X клас – свободни няма места
 • XI клас – свободни места:
  • професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници, дневна форма, 5 години срок на обучение – 1 място
  • професия „Техник – приложник”, специалност „Промишлена естетика и дизайн, дневна форма, 5 години срок на обучение – 1 място
 • XII клас – свободни места:
  • професия „Системен програмист”, специалност „Системно програмиране, дневна форма, 5 години срок на обучение –  1 място

Заповед на директора на ПГКМКС

Свободни места за учебната 2021/2022 година

 • VIII клас – свободни места няма
 • IX клас – свободни места няма
 • X клас – свободни места няма
 • XI клас – свободни места:

  • професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници, дневна форма, 5 години срок на обучение –  2 места