ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2024/2025 година

 • ПрофесияКомпютърен график;
 • Специалност „Компютърна графика”;
 • Интензивно изучаване на немски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  3 х НВО БЕЛ + 1 x НВО Мат + 1 x М + 1 x КМИТ.
 • Професия Програмист на роботи;
 • Специалност „Програмиране на роботи”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1 х НВО БЕЛ + 3 x НВО Мат + 1 х М + 1 х КМИТ. 
 • Професия Програмист на изкуствен интелект;
 • Специалност „Програмиране на изкуствен интелект”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1 х НВО БЕЛ + 3 x НВО Мат + 1 х М + 1 х КМИТ. 
 • Професия Машинен техник;
 • Специалност „Машини и системи с ЦПУ”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дуална форма, 5 години срок на обучение;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Балообразуване: 
 • 2 х НВО БЕЛ + 2 x НВО Мат + 1 х М + 1 х КМИТ