ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

С радост ви съобщаваме, че Комисията за записване на учениците в ПГКМКС „Акад. Бл. Сендов“ ще проведе процес на записване в следните периоди:

 • Записване след първо класиране: 13 – 17 юли 2023 година
 • Записване след второ класиране: 20 – 24 юли 2023 година
 • Записване след трето класиране: 1 – 2 август 2023 година (само при наличие на свободни места след второто класиране)
 • Записване след четвърто класиране: 11 – 14 август 2023 година (само при наличие на свободни места след третото класиране)

Работното време на Комисията е от понеделник до петък, от 9:00 часа до 17:30 часа.

При записването, моля, да предоставите следните документи:

 1. Попълнени документи по образец:
 2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование
 3. Оригинално медицинско свидетелство

Записването трябва да се извършва от учениците, заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице.

Ако ученикът е приет в ПГКМКС „Акад. Бл. Сендов“ и желаете да заяви участие във второто класиране, моля, попълнете заявление по образец, което се предава на нашата комисия.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

С уважение, Комисията за записване на учениците, ПГКМКС „Акад. Бл. Сендов“

 • ПрофесияКомпютърен график;
 • Специалност „Компютърна графика”;
 • Интензивно изучаване на немски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + М + ИТ.
 • Професия Програмист на роботи;
 • Специалност „Програмиране на роботи”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Програмист на изкуствен интелект;
 • Специалност „Програмиране на изкуствен интелект”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Организатор интернет приложения;
 • Специалност „Електронна търговия”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.