„ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”
УЧЕБНА 2020 -2021 ГОДИНА
 • Дата на провеждане: Февруари 2021
 • Участници: Фирми партньори, ТУ Варна, ИУ Варна
 • Формат: В зависимост от епидемичната обстановка
 • Дата на провеждане: Февруари 2021
 • Участници: Представители от ИТ клъстера във Варна
 • Формат: Онлайн среща
 • Дата на провеждане: Март 2021
 • Участници: Фирми производители на „зелена“ енергия.
 • Формат: Онлайн среща
 • Дата на провеждане: Март 2021
 • Участници: Ученици от специалности Икономическа информатика и Възобновяеми енергийни източници, ментори от ТУ Варна и Икономически университет Варна.
 • Формат: Онлайн 
 • Описание: Изработване на онлайн платформа от ученици и студенти от ТУ Варна за популяризиране на професиите в ПГКМКС.
 • Дата на публикуване: Април 2021
 • Дата на провеждане: Април 2021
 • Участници: Ученици от специалности Микропроцесорна техника, ученици – гости на гимназията
 • Описание: Състезание с менторската подкрепа на студенти и представители на ИТ бизнеса.
 • Формат: Според епидемичната обстановка

Участие в ученически борси за запознаване на учениците и техните родители с възможности, които предоставят изучаваните професии в ПГКМКС. 

Според календара на РУО – Варна

 • Дата на провеждане: Май 2021
 • Участници: Представители от ИТ клъстера във Варна
 • Формат: Онлайн среща