Национална програма „Професионално образование и обучение“, спечелен проект по Модул 1 „Подобряване на МТБ“

Приключи работата по проект за оборудване на Център за професионално обучение по Електротехника, Електроенергетика, Електроника, ВЕИ, Комуникационна техника и други технически специалности. Проектът беше финансиран по НП Професионално образование и обучение на МОН и съфинансиран от нашите партньри ЕСО ЕАД със сумата от 10 000 лева под формата на дарение за закупуване на част от оборудването. 

Стендовете за изследване на синхронни и асинхронни двигатели, трифазни трансформатори, видеонаблюдение, изграждане на пожароизвестителни системи, аналогова схемотехника, сигнална и съобщителна техника, соларни инсталации, както и многобройната електронна измервателна апаратура ще подпомогнат практическото обучение на учениците във всички специалности. Софтуерът за онагледяване на процесите и симулиране на реални ситуации в изучаваните дисциплини е закупен от Шотландия и е уникален за град Варна. Разполагаме също с 10 мобилни станции за запояване, благодарение на които учениците ни участват в Национални състезания по Електроника.