Машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ) - дуална форма на обучение

  • Професия „Машинен техник”;
  • Специалност „Машини и системи с ЦПУ”;
  • Интензивно изучаване на англйски език
  • 5 години срок на обучение;
  • Трета степен на професионална квалификация;
  • Балообразуване: 2 x НВО Мат + 2 х НВО БЕЛ  +  М + КМИТ

Типов учебен план:


 

След завършване на обучението по специалността „Машини и системи
с ЦПУ“ – трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва
да:
  • Програмира и настройва металорежещи машини с ЦПУ;
  • Ремонтира машини с цифрово-програмно управление /ЦПУ /за обработване на ротационни детайли, полуавтоматични и автоматични машини, автоматични линии и роботи;
  • Програмира и настройва металорежещи машини с ЦПУ;