Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи 

гр. Варна, ул. „Студентска“ №1

Учебен корпус на Технически университет Варна

Адрес за кореспонденция: Варна 9010, ПК 48

office@itpg-varna.bg

+359 888 005610 – Технически секретар

+359 888 005681 – Административно-стопанска дейност

Работно време за приемане на заявления за достъп до обществена информация

от Понеделник до Петък: 8:00 – 16:00

Приемно време на директора

За родители: Вторник – от 13:30 до 15:30
За ученици: Четвъртък – от 13:30 до 15:30
За заинтересовани лица: Петък –  от 13:30 до 14:30

    • За връзка с учителите и служители:  тук