Уважаеми ученици от X и XI клас,

във връзка с приключване на учебната 2023/2024 година и оформянето на годишния Ви успех, съгласно Учебния план, трябва да проведете задължителна производствена практика (ПП) – 64 часа. Имате две възможности:

  1. Самостоятелно индивидуално работно място:

– Изберете работно място в реална работна среда (фирма, предприятие) със същата или сходна сфера на дейност като Вашата специалност. Представете договор с избраната от Вас фирма в два екземпляра до 13.06.2024 г. в стая 411.

  1. Кандидатстване за обявените места от нашите партньори:

–  Изберете фирма партньор на училището. Подайте заявление в стая 411 до 19.06.2024г., като изберете до 3 /три/ фирми. Очаквайте класирането до 21.06.2024 г.

– Списък с фирмите партньори ще бъде наличен на 13.06.2024 г.

 В случай, че ученик не представи договор за производствена практика по т.1 или не подаде заявление по т.2, училището си запазва правото да разпредели учениците на незаетите места.

Пожелаваме Ви успешна практика и добри резултати!

ДОГОВОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 2023/2024