Графици за провеждане на Национално външно оценяване

Учебната 2022 – 2023 година

Национално външно оценяванеДата
Български език и литература13.06.2023 г.
Математика16.06.2023 г.
Чужд език ( по желание на ученика)14.06.2023 г.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности ( по желание на ученика)19.06.2023 г.