Графици за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания, националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

I. ОБЩИНСКИ КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

 

Ученическа олимпиада

Класове

Брой състеза- телни групи

 

Време на провеждане

Български език и литература

VIII – X, XI и ХII

6

 

до 27.01.2023 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 15.01.2023 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 08.01.2023 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

да 22.01.2023 г.

 Руски език

VIII, IX, X, XI и ХII

8

до 08.01.2023 г.

 Математика

VIII, IX, X, XI и ХII

9

до 11.12.2022 г.

 Информатика

VII – VIII, IX – X, XI – XII

5

до 07.01.2023 г.

Информационни технологии

VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

3

 

до 15.12.2022 г.

Лингвистика

VIII, IX, X, XI и ХII

8

до 08.01.2023 г.

Философия

VIII – Х и ХІ – ХІІ

2

до 18.01.2023 г.

История и цивилизации

VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

8

до 15.01.2022 г.,

География и икономика

VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ

7

до 16.01.2023 г.

Гражданско образование

VIII – X и ХІ – ХІІ

4

до 02.03.2023 г.

Физика

VIII, IX, X, XI, ХII

6

до 15.01.2023 г.

Астрономия

VII – VIII, IX – X, XI – ХII

4

до 13.01.2023 г.

Химия и опазване на околната среда

VIII, IX, X и ХI – ХII

5

 

до 22.01.2023 г.

Биология и здравно образование

VIII, IX, X и ХI – ХII

5

 

до 30.01.2023 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII

3

до 07.02.2023 г.

 

II. ОБЛАСТЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

 

Ученическа олимпиада

 

Класове

Брой състеза телни групи

 

Време на провеждане

 

Български език и литература

 

VIII – X, XI и ХII

 

6

25.02.2023 г.

Начало 9:00 ч

 

Английски език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

01.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

Немски език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

05.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

 

Испански език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

11.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

Руски език

 

VIII, IX, X, XI и ХII

 

8

04.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

Математика

VIII, IX, X, XI и ХII

 

9

12.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

Информатика

VII – VIII, IX – X, XI – XII

 

5

04.02.2023 г.

Начало 09:00 ч.

Информационни

технологии

 

VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

3

до 19.02.2023 г.

 

Лингвистика

 

VIII, IX, X, XI и ХII

 

8

10.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

 

Философия

 

VIII – Х и ХІ – ХІІ

 

2

04.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

История и цивилизации

 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

 

8

26.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

География и икономика

 

VІІІ – ІХ, Х, XI – ХІІ

 

6

18.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

Гражданско образование

 

VIII – X и ХІ – ХІІ

 

4

 

до 17.03. 2023 г.

 

Физика

 

VIII, IX, X, XI, ХII

 

6

до 18.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

 

Астрономия

 

VII – VIII, IX – X, XI – ХII

 

4

17.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

Химия и опазване на околната среда

 

VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

11.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

Биология и здравно образование

 

VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

19.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Техническо чертане

  VIII и IX – ХII

 

3

11.03.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

III. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг

 

Ученическа олимпиада

Класове

Брой състезателни групи

 

Време на провеждане

Български език и литература

 

VIII – Х, XІ и ХII

 

4

09.04.2023 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

12.03.2023 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

31.03.2023 г. – 02.04.2023 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

26.03.2023 г. 

Руски език

VIII, IX, X, XI и ХII

5

11.03.2023 г.

Математика

VIII и IX–ХII

3

07.04. – 09.04.2023 г.

 Информатика

VIII, IX – X, XI – XII

 5

 10.03. – 12.03.2023 г.

Информационни технологии

 

VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

 

3

21.04. – 24.04.2023 г.

Лингвистика

VIII, IX, X, XI и ХІІ

5

21.04. – 24.04.2023 г..

Философия

VIII – Х и ХІ – ХІІ

2

24.03. – 26.03.2023 г.

История и цивилизации

Х и ХII

3

28.04. – 30.04.2023 г.

География и икономика

VIII – IX, X, ХІ – ХII

4

31.03. – 02.04.2023 г.

Гражданско образование

VIII – X и ХІ – ХІІ

4

28.04. – 30.04.2023 г.

Физика

VIII, IX, X, ХІ, ХII

6

01.04. – 02.04.2023 г.

Астрономия

VІІ – VІІІ, ІХ – Х и ХІ – ХІІ

3

05.05. – 07.05.2023 г.

Химия и опазване на околната среда

 

VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

18.03. – 19.03.2023 г.

Биология и здравно образование

 

VII – VIII, IX – X и ХI – ХII

 

3

25.03. – 26.03.2023 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII

3

21.04. – 23.04.2023 г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРЕДМЕТ

 

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕМатематика

1.   Национално зимно математическо състезание “Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 27.01. – 29.01.2023 г., гр. София.

2.   Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 16.03.2023 г., 12.00 ч.

3.   Пролетни математически състезания ”Професор Дочо Дочев” 24.03. – 26.03.2023 г.: – VIII – XII клас, гр. Бургас.

 

Информатика

1.   Национален есенен турнир по информатика, 25.11. – 27.11.2022 гр. Шумен

2.   Пролетни състезания по информатика, 28.04. – 30.04.2023 г., гр. В. Търново

3.   Национален летен турнир по информатика, 02.06. – 04.06.2023 г., гр. Пловдив.

 

Информационни

технологии

1.   Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 02.12. – 04.12.2022 г., гр. София.

2.   Национално състезание по компютърни мрежи, 31.03. – 02.04.2023 г., гр. София

Лингвистика

 Национално състезание по лингвистика, 20.01. – 22.01.2023 г., гр. София

 

Физика

1.   Есенно национално състезание по физика, 11.11. – 13.11.2022 г., гр. Сливен.

2.   Национално състезание „Турнир на младите физици”, 03.02. – 05.02.2023 г., гр. Кюстендил.

3.   Пролетно национално състезание по физика, 04.03. – 06.03.2023 г., гр. Варна

Химия и опазване на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи, 07.04. – 09.04.2023 г., гр. Банско

Природни науки и екология

Представяне и защита на проекти, 19.11. – 20.11.2022 г., гр. Копривщица

Ключови компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 10.06. –  11.06.2023 г., гр. Димитровград

Предприемачество

Национално състезание „Практични финанси” 

I кръг – до 19.03.2023 г., 

II кръг –  08.04. – 09.04. 2023 г., гр. София

Английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

 

 

Общински кръг – до 09.10.2022г.

Областен кръг – до 23.10.2022 г.

Национален кръг – 12.11. – 13.11.2022 г., гр. Добрич

Немски език

Национален конкурс за театър на немски език, 11.05. – 13.05. 2023 г.

Немски език

Национално състезание за написване на есе

Национален кръг – м. април 2023 г.

Испански език

Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2023 г.

Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език,

Руски език,

Френски език

Многоезично състезание

Областен кръг – 15.10.2022 г.

Национален кръг – 19.11.2022 г., гр. Ловеч

 

Религия

Национален конкурс „Бог е любов”

Областен кръг – до 30.03.2023 г.

Национален кръг – юни 2023 г.

 

Музика

Национално състезание „Ключът на музиката“ Общински кръг – 20.01.2023 г.

Областен кръг – 17.02.2023 г.

Национален кръг – 17.03. – 20.03.2023 г., гр. Пловдив

 

Хореография

Национално състезание „Фолклорна плетеница”

Областен кръг – до 08.04.2023 г.

Национален кръг – 02.06. – 04.06.2023 г., гр. Бургас

Финансова грамотност

Национално състезание

Областен кръг – 18.02.2023 г. 

Национален кръг – 18.03.2023 г., гр. Пловдив

 

Лаборатория за изкуство

Национално състезание по изобразително изкуство Общински кръг – 25.02.2023 г., 14.00 ч.

Областен кръг – 01.04.2023 г., 14.00 ч.

Национален кръг – 09. – 11.06.2023 г., гр. София

 

Безопасност на движението по пътищата

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата Общински кръг до 27.02.2023 г.

Областен кръг до 30.04.2023 г.

Национален кръг

– VIII – X клас, 23.06. – 25.06.2023 г., гр. Сунгурларе

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА

Състезания по професии

Училищен

кръг

Регионален кръг

Национален кръг

Месец

Състезание по приложна електроника „Мога и зная как”

до 01.03.2023 г.

до 31.03.2023 г.

април 2023 г.

Най-добра бизнес идея

до 01.03.2023 г.

април 2023 г.

Счетоводство

до 01.03.2023 г.

 

април 2023 г.

Национален учебно-

професионален конкурс „Най- добър млад инсталатор”

 

до 18.02.2023 г.

 

до 18.03.2023 г.

 

април 2023 г.

Международен панаир на

учебно-тренировъчните фирми

„ТФ ФЕСТ-Млад предприемач“

април 2023 г.

Най-добър техник в машиностроенето

до 23.01.2023 г.

март 2023 г.

Национален преглед за млади изследователи Енергетика, икономика и математическо моделиране

до 11.03.2023 г.

 

април 2023 г.

Горски многобой

до 28.02.2023 г.

май 2023 г.

Състезание по електроенергетика “Енергия за бъдещето”

до 21.12.2022 г.

11-28.02.2023 г.

март 2023 г.

Европейска олимпиада по статистика

до 01.02.2023 г.

до 01.03.2023 г.

април 2023 г.

Най-добър млад заварчик

до 15.02.2023 г.

март 2023 г.

Млади таланти в интериорния дизайн

до 28.02.2023 г.

април 2023 г.

 

Олимпиади и състезания

за учебната 2021/2022 г.

 

Общинският кръг на олимпиадата по Математика в ПГКМКС – гр.Варна ще се проведе на 11.12.2021 г. присъствено при спазване на противоепидемичните мерки.
Учениците следва да се явят в сградата на ПГКМКС до 8.30 часа за инструктаж преди началото на олимпиадата.
За целта всеки желаещ трябва да заяви участие при своя преподавател по Математика и да попълни „Декларация за информираност и съгласие“. Декларацията може да се изтегли от тук и да се сканира и изпрати на съответния преподавател по Математика или да се попълни и предаде в стая 302 или 411. Декларацията трябва да е подписана от ученика и родителя  (за ученици на възраст до 16 години) или от ученика (за ученици на възраст над 16 години).

 


Пълен списък на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в календара на МОН.

 

Конкурси

Състезания

РЕГЛАМЕНТ

CODE WARS

Как да участвате?

 1. Регистрирайте се в нашият онлайн формуляр.
 2. Присъединете се в Discord сървъра на състезанието, за който ще получите линк след регистрацията.
 3. Вече сте наш участник!

Провеждане на състезанието

 • Състезанието ще се проведе в три квалификационни кръга и един финален кръг;
 • Квалификационните кръгове ще се проведат в онлайн среда. За целта трябва да имате Discord акаунт и да сте влезли в сървъра на състезанието.
 • Кръговете ще бъдат обявени на 19, 20 и 21.10.2021г.  В конкретния ден ще ви бъде разкрит канал, в който ще виждате заданието и ще можете да задавате въпроси при необходимост.
 • За всяка задача ще имате еднодневен срок, в рамките на който да качите задачите си на указания линк в канала на задачата.

Пример: Задачата се обявява на 19.10 – предаването трябва да се случи 20.10 в до 00:00 ч.

 • Линковете за качване на задачите и каналите ще бъдат закривани след изтичане на срока.
 • До финалният етап ще бъдат допуснати всички участници решили вярно и предали всичките три задачи.
 • Финалният етап ще бъде предизвикателство изненада, за която ще разберете единствено ако стигнете до него!

Оценяване на задачите

 • Задачите от квалификационния етап ще бъдат оценявани по следните критерии:
  1. Адекватност спрямо условието
  2. Оптимизация на кода
  3. Подходяща реализация(избор на програмен език)
 • Задачите от финалния етап ще бъдат оценявани по следните критерии:
  1. Дизайн на реализираната задача
  2. Оптимизация на кода
  3. Оригиналност/креативност в изпълнението
  4. Представяне на проекта
  5. Допълнителен критерий изненада
Очакват ви много изненади и награди, само трябва да ги извоювате чрез код!

ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“
ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И КОМПЮТЪРНА РИСУНКА,
ВАРНА 2021 г.

Кога: до 29 октомври 2021 г.
Кой може да участва: ученици от цялата страна от I-ви до XII-ти клас.
Конкурсът е индивидуален.

Регистрацията се извършва тук в зависимост от категорията, в която ще участвате.
Творбите за участие в конкурса се приемат до 29 октомври 2021 г. като прикачен файл.

Всеки автор може да участва и в двата раздела.
За повече информация: Полина Кирилова

ШАХМАТЕН ТУРНИР

Кога: 23.10.2021 г. – събота

Къде: в офисите на „Зариба“ ЕООД – гр. Варна, ул. “Омуртаг“ 22


В турнира могат да участват всички желаещи шахматисти, на възраст между 12 и 18 години с ЕЛО коефициент над 1200

Награди за участници:

  • 1-ва награда: Nintendo Switch – Red & Blue
  • 2-ра награда: Геймърски слушалки
  • 3-та награда: Геймърска мишка

Подалите заявка до 20.10.2021 г. гарантират своето участие!

Международно състезание по информатика и компютърна грамотност

Кога: 7 ноември (неделя) от 10 часа до 13 часа 
Къде: on-line
За кого: VIII-IX клас.
Всички състезатели ще участват онлайн, използвайки достъпен комютър или таблет. След започването на участието си състезателя ще разполага с 30 минути. При желание за участие може да се обърнете към Полина Кирилова

Олимпиади и състезания

за учебната 2020/2021 г.
 

Участие в Осмо Национално Състезание по английски език Pearson Competition

В края на миналата учебна година шест ученици от ПГКМКС взеха участие в общинския кръг на престижното състезание Pearson.
Всеки от тях получи специален сертификат от организаторите. Хари Бохосян и Стоил Стоилов от 9 А се класираха на националното ниво и бяха наградени с предметни награди и право на преференциална регистрация за Международния изпит PTE. Браво на всички участници и на техния ръководител г-жа М.Радева!
 

Олимпиади

график на Олимпиадите
за учебната 2020/2021 г.
12.01.2021 14:00 ч. Олимпиада по ИТ, онлайн 
За повече информация: p.kirilova@itpg-varna.bg

Класирани ученици от I кръг


16.01.2021 9:00 ч. Олимпиада по Математика, зала 405.
За повече информация: p.kolarova@itpg-varna.bg

Класирани ученици от I кръг


23.01.2021 9:00 ч. Олимпиада по Английски език. Разпределение на залите тук.
За повече информация: e.stanchev@itpg-varna.bg

Класирани ученици от I кръг


23.01.2021 14:00 ч. Олимпиада по Информатика, зала 410.
За повече информация: p.kirilova@itpg-varna.bg

Класирани ученици от I кръг


30.01.2021 9:00 ч. Олимпиада по Български език и литература.
За повече информация: k.trendafilova@itpg-varna.bg

Класирани ученици от I кръг

Състезания

Състезание по Информационни технологии
 24 февруари, 15:00 ч.

 • Изработване на уеб сайт на тема “Успели българи в света“;
 • Изработване на уеб сайт на тема свързана
  с образованието и науката;
 • Софтуерно приложение, ориентирано към краен потребител учител или ученик;
 • Уеб приложение (динамичен уеб сайт)

Максималният резултат, с който може да бъде оценен даден проект е 150 точки. Всички проекти, оценени с точки над 120 ще участват в  Национално състезание по информационни технологии в Благоевград от 19 до 21 март 2021 година.


За повече информация: p.kirilova@itpg-varna.bg или n.kalcheva@itpg-varna.bg