СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ​

Понеделник

20.09.2021

Първа смяна

Начало

Час

Предмети

07:30IФизика
08:20IIФВС
09:10IIIБЕЛ
10:10IVБиология
11:00VПредприемачество
11:45VIАнглийски език
12:30VIIАнглийски език

Начало

Час

Предмети

07:30IБЕЛ
08:20IIФизика
09:10IIIАнглийски език
10:10IVАнглийски език
11:00VАнглийски език
11:45VIБиология
12:30VIIПредприемачество

Начало

Час

Предмети

07:30IБиология
08:20IIБЕЛ
09:10IIIПредприемачество
10:10IVФизика
11:00VАнглийски език
11:45VIАнглийски език
12:30VIIАнглийски език

Начало

Час

Предмети

07:30IЧас на класа
08:20IIПредприемачество
09:10IIIФизика
10:10IVБЕЛ
11:00VБиология
11:45VIАнглийски език
12:30VIIАнглийски език

Начало

Час

Предмети

07:30IАнглийски език
08:20IIАнглийски език
09:10IIIБиология
10:10IVПредприемачество
11:00VБЕЛ
11:45VIФизика
12:30VIIФилософия

Начало

Час

Предмети

07:30IВградени системи – Теория
08:20IIВградени системи – Упражнение
09:10IIIРазработка на софтуер – Т
10:10IVРазработка на софтуер – У
11:00VРазработка на софтуер – У
11:45VIБизнес комуникации
12:30VIIЧНК
13:15VIIIФВС
   

Начало

Час

Предмети

07:30IТермодинамика и термопренасяне
08:20IIТермодинамика и термопренасяне
09:10IIIВетрени и хидросъоръжения
10:10IVВетрени и хидросъоръжения
11:00VГражданско образование
11:45VIФВС
12:30VIIЧНК
13:15VIIIРуски език
Втора смяна
НачалоЧасIХ А
13:30IАнглийски език
14:20IIАнглийски език
15:10IIIБЕЛ
16:10IVИстория и цивилизации
17:00VХимия
17:45VIМатематика
18:30VIIМатематика
НачалоЧасIХ Б
13:30IАнглийски език
14:20IIАнглийски език
15:10IIIИстория и цивилизации
16:10IVМатематика
17:00VГеогррафия
17:45VIБЕЛ
18:30VIIБЕЛ
НачалоЧасIХ В
13:30IАнглийски език
14:20IIАнглийски език
15:10IIIМатематика
16:10IVФВС
17:00VИстория и цивилизации
17:45VIГрадивни елементи
18:30VIIГрадивни елементи
НачалоЧасIХ Г
13:30IАнглийски език
14:20IIАнглийски език
15:10IIIИнформационни технологии
16:10IVБЕЛ
17:00VМатематика
17:45VIИстория и цивилизации
18:30VIIГеография
НачалоЧасIХ Д
13:30IМатематика
14:20IIФВС
15:10IIIАнглийски език
16:10IVАнглийски език
17:00VБЕЛ
17:45VIВъведение в автоматизацията –
1 група
Информационни технологии –
2 група
18:30VIIВъведение в автоматизацията –
1 група
НачалоЧасХ А
12:400ЧНК
13:30IГеография
14:20IIНемски език
Руски език
15:10IIIНемски език
Руски език
16:10IVХимия
17:00VМатематика
17:45VIМатематика
18:30VIIИстория и цивилизации
НачалоЧасХ Б
12:400ЧНК
13:30IИстория и цивилизации
14:20IIГеография
15:10IIIХимия
16:10IVМатематика
17:00VФилософия
17:45VIФВС
18:30VIIТехническа механика
НачалоЧасХ В
12:400ЧНК
13:30IХимия
14:20IIИстория и цивилизации
15:10IIIГеография
16:10IVФилософия
17:00VФВС
17:45VIАнглийски език
18:30VIIМатематика

Вторник

21.09.2021

Първа смяна

Начало

Час

VIII А

07:30IАнглийски език
08:20IIАнглийски език
09:10IIIБЕЛ
10:10IVБЕЛ
11:00VХимия
11:45VIИстория и цивилизации
12:30VIIМатематика

Начало

Час

VIII Б

07:30IИстория и цивилизации
08:20IIМатематика
09:10IIIАнглийски език
10:10IVАнглийски език
11:00VАнглийски език
11:45VIБЕЛ
12:30VIIЧас на класа

Начало

Час

VIII В

07:30IМатематика
08:20IIАнглийски език
09:10IIIАнглийски език
10:10IVАнглийски език
11:00VБЕЛ
11:45VIХимия
12:30VIIИстория и цивилизации

Начало

Час

VIII Г

07:30IБЕЛ
08:20IIИстория и цивилизаии
09:10IIIФВС
10:10IVАнглийски език
11:00VАнглийски език
11:45VIАнглийски език
12:30VIIХимия

Начало

Час

VIII Д

07:30IАнглийски език
08:20IIАнглийски език
09:10IIIИстория и цивилизации
10:10IVФВС
11:00VМатематика
11:45VIМатематика
12:30VIIЧас на класа
НачалоЧасIХ А
07:30IБази данни – Т
08:20IIБази данни – У
09:10IIIЧужд език по професията
/Английски/
10:10IVЧужд език по професията
/Английски/
11:00VФинансова грамотност
11:45VIРуски език
12:30VIIРуски език
НачалоЧасIХ Б
07:30IПроизводствена практика
08:20IIПроизводствена практика
09:10IIIПроизводствена практика
10:10IVПроизводствена практика
11:00VПроизводствена практика
11:45VIПроизводствена практика
12:30VIIПроизводствена практика
Втора смяна

Начало

Час

IХ А

12:400ЧНК
13:30IАнглийски език
14:20IIАнглийски език
15:10IIIБиология
16:10IVУвод в програмирането
17:00VУвод в програмирането
17:45VIБЕЛ

Начало

Час

IХ Б

13:30IБиология
14:20IIЗдравословни и безопасни условия на труд
15:10IIIФизика
16:10IVФВС
17:00VМатематика
17:45VIМатериало- знание
18:30VIIБЕЛ

Начало

Час

IХ В

13:30IБЕЛ
14:20IIБиология
15:10IIIЗдравословни и безопасни условия на труд
16:10IVФизика
17:00VБЕЛ
17:45VIГеография
18:30VIIМатематика

Начало

Час

IХ Г

13:30IАнглийски език
14:20IIАнглийски език
15:10IIIБЕЛ
16:10IVЗдравословни и безопасни условия на труд
17:00VФизика
17:45VIМатематика

Начало

Час

IХ Д

13:30IАнглийски език
14:20IIНемски език
Руски език
15:10IIIНемски език
Руски език
16:10IVБЕЛ
17:00VЗдравословни и безопасни условия на труд
17:45VIФизика
18:30VIIТехническо чертане

Начало

Час

Х А

13:30IПрограмиране – Теория
14:20IIПрограмиране – Упражнение
15:10IIIПрограмиране – Упражнение
16:10IVБЕЛ
17:00VГеография
17:45VIФВС
18:30VIIСпорт

Начало

Час

Х Б

13:30IЕлектротехника
14:20IIМатематика
15:10IIIТехническа механика
16:10IVГеография
17:00VФилософия
17:45VIНемски език
Руски език
18:30VIIНемски език
Руски език

Начало

Час

Х В

13:30IМатематика
14:20IIТехническа механика
15:10IIIГеография
16:10IVФилософия
17:00VБЕЛ
17:45VIАнглийски език
18:30VIIИкономика