СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

за периода 20-30.09.2021
Регистрация на родител: https://www.shkolo.bg/blog/nov-roditel/
Регистрация на ученик: Вашият телефон е вече въведен в системата и вие автоматично ще получите достъп до електронния дневник. В случай, че не е така, продължете по стъпките тук: https://www.shkolo.bg/blog/nov-uchenik/.