Стипендии за учебната 2021/2022 година


Класиране месечни стипендии – Първи срок

  • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии първи срок 2021/2022 – изтегли тук

Класиране месечни стипендии – Втори срок

  • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии втори срок 2021/2022 – изтегли тук

Процедура за отпускане на стипендии след завършено основно образование – изтегли тук

  • Бланка за заявление за стипендия за обучаващите се в дуална форма – изтегли тук
  • Бланка за заявление за стипендия за обучаващите се в защитени специалности – изтегли тук
  • Бланка за заявление за  стипендия за постигнати образователни резултати – изтегли тук
  • Бланка за заявление за  стипендия за подпомагане на достъпа до образование – изтегли тук
  • Бланка за заявление за  стипендия за ученик с един жив родител или без – изтегли тук
  • Бланка за заявление за  стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  – изтегли тук