Стипендии за учебната 2023/2024 година


Класиране месечни стипендии – Първи срок

 • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии първи срок 2023/2024 – изтегли тук 
 • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии втори срок 2023/2024 – изтегли тук

Вътрешни правила за отпускане на стипендии след завършено основно образование – изтегли тук

 • Заявление за получаване на стипендия за обучение в дуална формаизтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за обучение в защитена специалност изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование Eднократна изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за ученици без родители или с един родител изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за ученици с трайни увреждания изтегли тук

Стипендии за учебната 2021/2022 година


Класиране месечни стипендии – Първи срок

 • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии първи срок 2021/2022 – изтегли тук

Класиране месечни стипендии – Втори срок

 • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии втори срок 2021/2022 – изтегли тук

Процедура за отпускане на стипендии след завършено основно образование – изтегли тук

 • Бланка за заявление за стипендия за обучаващите се в дуална форма – изтегли тук
 • Бланка за заявление за стипендия за обучаващите се в защитени специалности – изтегли тук
 • Бланка за заявление за  стипендия за постигнати образователни резултати – изтегли тук
 • Бланка за заявление за  стипендия за подпомагане на достъпа до образование – изтегли тук
 • Бланка за заявление за  стипендия за ученик без родители или без един родител – изтегли тук
 • Бланка за заявление за  стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  – изтегли тук