Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

  • 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
  • 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
  • 31.01.2022 г. – 04.02.2022 г – междусрочна ваканция
  • 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна ваканция

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 07.02.2021 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

  • 30.06.2022 г. – VIIІ – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)