Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

 • 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
 • 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
 • 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
 • 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
 • 12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година: 06.02.2021 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2023 година:

 • 30.06.2023 г. – VIIІ – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
  за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
 • 16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

 • 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
 • 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
 • 31.01.2022 г. – 04.02.2022 г – междусрочна ваканция
 • 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна ваканция

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 07.02.2021 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

 • 30.06.2022 г. – VIIІ – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)