⚡На 13.02 в ПГКМКС „Акад. Бл. Сендов“ се проведе училищният кръг от Националното състезание по БДП за учебната 2022/2023 година. 🚵‍♀️ Технически отговорник бе Десислав Тонев – учител по ФВС. В оспорвана надпревара двата отбора и техните треньори: инж. Илиян Илиев и г-жа Елена Дончева показаха майсторско владеене на велосипеда 🚴‍♀️ и отлични познания на тестовете по БДП в теоретичната част. Пожелаваме на нашите ученици успешно представяне в следващите кръгове на състезанието. Благодарности за медийното отразяване на събитието за Владимир Георгиев – системен администратор в гимназията.🤓

В ПГКМКС отбелязахме 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата с организирано състезание – викторина в часа на класа. Учениците отговаряха на въпроси от тест, който училищният отбор по БДП решава на областния и републиканския кръг от Националното състезание по БДП.