В ПГКМКС отбелязахме 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата с организирано състезание – викторина в часа на класа. Учениците отговаряха на въпроси от тест, който училищният отбор по БДП решава на областния и републиканския кръг от Националното състезание по БДП.