Бланка за заявление за отсъствие на ученик по уважителни причини – изтегли тук