РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

за края на учебната година
 • Времетраене: 60 мин.
 • Начин на провеждане: присъствено по график

 • Дневен ред:
  1. Връщане на заявленията за завършено основно образование.
  2. Представяне на нашия СТЕМ кабинет.
  3. На родителската среща ще обсъдим изминалата учебна година, успеха и постиженията на учениците и планираните дейности за следващата година.
  4. Попълване на анонимна анкета, по желание.

Родителска среща – 8д клас

 • Дата: 10.02.2021 Начален час: 18:00
 • Времетраене: 60 мин.
 • Начин на провеждане: онлайн
 • Връзка: https://meet.google.com/sqi-qjkw-kjz

Родителски срещи – Начало на II срок

 • Времетраене: 60 мин.
 • Начин на провеждане: онлайн
 • Дневен ред:
  1. Въведение и общо представяне на класа по време на I учебен срок от класния ръководител; правила за получаване на стипендии, отсъствия; Избор на училищно настоятелство – повече за училищното настоятелство – прочетете тук;
  2. Информациия за представянето на учениците в час – учители по изучаваните предмети по график;
  3. Въпроси относно начините за провеждане на обучението през II учебен срок в условията на Covid-19;
  4. Други въпроси.

График

 • 8а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 01.02.2021 Начален час: 18:00
  Връзка: https://meet.google.com/euq-mgxr-xux
 • 8б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 01.02.2021 Начален час: 18:00
  Връзка: https://meet.google.com/rwn-dfub-ysi
 • 9а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 01.02.2021 Начален час: 18:00
  Връзка: https://meet.google.com/gsx-etdg-kxf
 • 9б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 01.02.2021 Начален час: 18:00
  Връзка: https://meet.google.com/xcs-jhnd-kbr
 • 9в клас – „Промишлена естетика и дизайн“ – Дата: 01.02.2021 Начален час: 18:00
  Връзка: https://meet.google.com/kox-unwg-ryx
 • 10а клас – „Системно програмиране“ – Дата: 01.02.2021 Начален час: 18:00
  Връзка: https://meet.google.com/dfx-dkah-imm
 • 10б клас – „Възобновяеми енергийни източници“ – Дата: 01.02.2021 Начален час: 18:00
  Връзка: https://meet.google.com/iyc-cwre-bwg

Ръководство за регистрация на родител в електронния дневник на гимназията (Shkolo.bg)

На 02.10.2020 г. от 16.00 до 17.00 ще бъдем на линия за въпроси и отговори относно затруднения при регистрация в Shkolo.bg. – https://meet.google.com/gjm-wnsw-cuy

Процедура за избор на ученическа униформа в ПГ КМКС

 1. Проучване сред училищната общност (ученици, родители, учители, обществен съвет) за нагласите относно ученическата униформа. След анализ на резултатите от проучването, при налични обстоятелства се преминава към т.2
 2. Обсъждане на избора на ученическа униформа на педагогически съвет с участието на ученическия съвет и обществения съвет на гимназията.
 3. Откриване на процедура за избор на фирма за изработка на ученическо облекло от училищното настоятелство.

Към настоящия момент поради обективни причини процедурата за избор на Ученическа униформа не може да бъде изпълнена и в сила са:

 

Училищни правила за облекло и външен вид на учениците

Учениците трябва да се явяват в училище в чист и спретнат вид и с облекло в неутрални цветове, съответстващи на положението им на ученици и на добрите нрави и морал, възприети от нашето общество.

Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, той се отстранява от училище до отпадане на основанията за отстраняването му, за което ръководството на гимназията уведомява родителите му.

В УЧИЛИЩЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

 1. ПАНТАЛОНИ
 • с ниска талия
 • тип шалвари
 • размъкнати, нарязани, увиснали
 • по-къси от 7/8
 • в ярка цветова гама и шарки
 1. РИЗИ/БЛУЗИ
 • прозрачни
 • с презрамки, тип потник
 • с гол гръб
 • с дължина, която не покрива кръста и корема
 1. РОКЛИ И ПОЛИ
 • по-къси от 10 см над коляното
 • с тесни презрамки
 • прозрачни
 • с дълбоки деколтета
 • с гол гръб
 • с дължина, която не покрива кръста и корема
 1. ОБУВКИ
 • домашни и плажни обувки
 • обувки с токчета по-високи от 5 см
 1. АКСЕСОАРИ
 • видими фрапиращи татуировки и пиърсинги
 • тежък грим
 • дълъг маникюр в крещящ цвят
 • дрехи, рекламиращи алкохол, наркотици, тютюнопушене и насилие