Ръководство

инж. Вяра Дукова

Директор, учител по професионална подготовка в направление "Компютърни науки", Информатика и ИТ
v.dukova@itpg-varna.bg

инж. Вяра Милушева

Заместник-директор Административно-стопанска дейност
v.milusheva@itpg-varna.bg

Величка Парушева

Заместник-директор УД, учител по Руски език
v.parusheva@itpg-varna.bg

Йорданка Николова

Заместник-директор УПД, учител професионална подготовка "Икономически дисциплини"
v.parusheva@itpg-varna.bg

Администрация

Антония Андонова

Главен счетоводител
a.andonova@itpg-varna.bg

Стоян Караперев

Системен администратор
s.karaperev@itpg-varna.bg

Кремена Желязкова - Маркова

Юрисконсулт, Ръководител проекти

Димка Градинарова

Секретар
office@itpg-varna.bg 0888005610

Вярка Янакиева

Технически изпълнител
office@itpg-varna.bg 0888005610

 Екип за подкрепа за личностно развитие 

Стефка Димитрова

Педагогически съветник
s.dimitrova@itpg-varna.bg

д-р Ана Стефанова

Училищен психолог
a.stefanova@itpg-varna.bg

Пламен Недялков

Училищен психолог
a.stefanova@itpg-varna.bg

Учители

Катедра „Математика и компютърни науки“

Георги Демиров

Старши учител по Математика и информатика
g.demirov@itpg-varna.bg

Анета Райчева

Учител по Математика
a.raicheva@itpg-varna.bg

инж. Павлина Линова

Учител по професионална подготовка в направление "Компютърни науки"
p.linova@itpg-varna.bg

инж. Мила Ботева

Учител по професионална подготовка в направление "Компютърни науки"
m.boteva@itpg-varna.bg

Павлина Коларова

Учител по Математика
p.kolarova@itpg-varna.bg

Мая Петкова

Учител по Математика
m.petkova@itpg-varna.bg

инж. Пламена Янева

Учител по професионална подготовка в направление "Компютърни науки"
p.yaneva@itpg-varna.bg

Галина Аролска

Учител по Математика
g.arolska@itpg-varna.bg

инж. Полина Кирилова

Учител по професионална подготовка в направление "Компютърни науки", Информатика и ИТ
p.kirilova@itpg-varna.bg

инж. Станимир Иванов

Учител по Информатика и Информационни технологии
s.ivanov@itpg-varna.bg

Катедра „Хуманитарни науки“

Кичка Трендафилова

Учител по Български език и литература
k.trendafilova@itpg-varna.bg

Йорданка Маринова

Учител по Български език и литература
y.marinova@itpg-varna.bg

Кирил Димитров

Учител по История и цивилизация, гражданско образование и право
k.dimitrov@itpg-varna.bg

Катя Стоянова

Учител по Български език и литература
k.stoyanova@itpg-varna.bg

Иван Симеонов

Учител по Български език и литература
i.simeonov@itpg-varna.bg

Емилия Димитрова

Учител по История и цивилизация
e.dimitrova@itpg-varna.bg

Лилия Колева

Учител по Български език и литература
l.koleva@itpg-varna.bg

Ивелина Михайлова

Учител по Философия
i.mihaylova@itpg-varna.bg

Катедра „Чужди езици“

инж. Мариета Радева

Учител по Английски език
m.radeva@itpg-varna.bg

Евгения Василева

Учител по Английски език
e.vasileva@itpg-varna.bg

Елена Шуликова

Учител по Руски език
e.shulikova@itpg-varna.bg

Габриела Стоянова

Учител по Английски език и ЗБУТ
g.stoyanova@itpg-varna.bg

Елена Станчева

Учител по Английски език
e.vasileva@itpg-varna.bg

Гергана Йорданова

Учител по Немски език
g.yordanova@itpg-varna.bg

Албена Кунева

Учител по Английски език
a.kuneva@itpg-varna.bg

Теодора Черкезова

Учител по Английски език
t.cherkezova@itpg-varna.bg

Ралица Тонева

Учител по Немски език
r.toneva@itpg-varna.bg

Юлия Димитрова

Учител по Испански език
y.dimitrova@itpg-varna.bg

инж. Антоан Николаев

Учител по Японски език
a.nikolaev@itpg-varna.bg

Катедра „Природни науки“

Павлина Няголова

Учител по Биология и здравно образование
p.nyagolova@itpg-varna.bg

Жечка Владимирова

Учител по Химия и опазване на околната среда
zh.vladimirova@itpg-varna.bg

Диана Димова

Учител по Физика и астрономия
d.dimova@itpg-varna.bg

Зорница Атанасова

Учител по География и икономика
z.atanasova@itpg-varna.bg

Катедра „Дигитални Изкуства“    Катедра „Физическо възпитание и спорт“

Кирил Стефанов

Учител по Изобразително изкуство
k.stefanov@itpg-varna.bg

Елена Дончева

Треньор по футбол, учител по ФВС
e.doncheva@itpg-varna.bg

Юлиян Тупанков

Треньор по баскетбол, учител по ФВС
j.tupankov@itpg-varna.bg

Десислав Тонев

учител по ФВС
d.tonev@itpg-varna.bg

Учители и преподаватели – професионално обучение

д-р инж. Илиян Илиев

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
i.iliev@itpg-varna.bg

Недялко Колев

Учител професионална подготовка направление "Икономически дисциплини"
n.kolev@itpg-varna.bg

инж. Вениз Йорданова

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
v.yordanova@itpg-varna.bg

инж. Невена Иванова

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
n.ivanova@itpg-varna.bg

инж. Денка Кънчева

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
d.kancheva@itpg-varna.bg