Ръководство

инж. Вяра Дукова

Директор, учител по Информатика и ИТ, учител по инженерни дисциплини
v.dukova@itpg-varna.bg

инж. Вяра Милушева

Заместник-директор Административно-стопанска дейност
v.milusheva@itpg-varna.bg

Мария Игнатова

Заместник-директор УПД, учител по Математика, Програмиране и Компютърни науки
m.ignatova@itpg-varna.bg

Стефка Димитрова

Педагогически съветник
s.dimitrova@itpg-varna.bg

Д-р Ана Стефанова

Училищен психолог
a.stefanova@itpg-varna.bg

Администрация

Антония Андонова

Главен счетоводител
a.andonova@itpg-varna.bg

Владимир Георгиев

Системен администратор
v.georgiev@itpg-varna.bg

Вярка Янакиева

Технически секретар - деловодител
v.yanakieva@itpg-varna.bg

Димка Градинарова

Секретар
office@itpg-varna.bg 0888005610

Учители

Катедра „Математика и компютърни науки“

Полина Кирилова

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии", учител по Информационни технологии
p.kirilova@itpg-varna.bg

Галина Аролска

Учител по Математика
g.arolska@itpg-varna.bg

Георги Демиров

Старши учител по Математика и информатика
g.demirov@itpg-varna.bg

Павлина Коларова

Учител по Математика
p.kolarova@itpg-varna.bg

Станимир Иванов

Учител по Информатика и Информационни технологии
s.ivanov@itpg-varna.bg

Анета Райчева

Учител по Математика
a.raicheva@itpg-varna.bg

Катедра „БЕЛ и Чужди езици“

Кичка Трендафилова

Старши учител по Български език и литература
k.trendafilova@itpg-varna.bg

Катя Стоянова

Учител по Български език и литература
k.stoyanova@itpg-varna.bg

Лилия Колева

Учител по Български език и литература
l.koleva@itpg-varna.bg

Дияна Янева

Учител по Български език и литература
d.yaneva@itpg-varna.bg

Десислава Джордаан

Учител по Английски език
d.jordaan@itpg-varna.bg

Елена Станчева

Учител по Английски език
e.stancheva@itpg-varna.bg

Габриела Стоянова

Учител по Английски език и ЗБУТ
g.stoyanova@itpg-varna.bg

Ивелина Михайлова

Учител по Английски език и Философия
i.mihaylova@itpg-varna.bg

инж. Мариета Радева

Учител по Английски език
m.radeva@itpg-varna.bg

Албена Кунева

Учител по Английски език
a.kuneva@itpg-varna.bg

Теодора Черкезова

Учител по Английски език
t.cherkezova@itpg-varna.bg

Евгения Василева

Учител по Английски език
e.vasileva@itpg-varna.bg

Веселина Янкова

Учител по Немски език
v.yankova@itpg-varna.bg

Емилия Димитрова

Учител по Немски език и История и цивилизация
e.dimitrova@itpg-varna.bg

Елена Шуликова

Учител по Руски език
e.shulikova@itpg-varna.bg

инж. Антоан Николаев

Учител по Японски език
a.nikolaev@itpg-varna.bg

Силвия Илиева

Учител по Испански език
s.ilieva@itpg-varna.bg

Катедра „Обществени науки“

Кирил Димитров

Учител по История и цивилизация
k.dimitrov@itpg-varna.bg

Йорданка Николова

Учител по Икономически дисциплини
y.nikolova@itpg-varna.bg

Зорница Атанасова

Учител по География и икономика
z.atanasova@itpg-varna.bg

Катедра „Природни науки“

Павлина Няголова

Учител по Биология и здравно образование
p.nyagolova@itpg-varna.bg

Жечка Владимирова

Учител по Химия и опазване на околната среда
zh.vladimirova@itpg-varna.bg

Диана Димова

Учител по Физика и астрономия
d.dimova@itpg-varna.bg

Катедра „Дигитални Изкуства“    Катедра „Физическо възпитание и спорт“

Кирил Стефанов

Учител по Изобразително изкуство
k.stefanov@itpg-varna.bg

Елена Дончева

Треньор по футбол, учител по ФВС
e.doncheva@itpg-varna.bg

Юлиян Тупанков

Треньор по баскетбол, учител по ФВС
j.tupankov@itpg-varna.bg

Десислав Тонев

учител по ФВС
d.tonev@itpg-varna.bg

Учители и преподаватели – професионално обучение

д-р инж. Илиян Илиев

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
i.iliev@itpg-varna.bg

инж. Теодор Маринов

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
t.marinov@itpg-varna.bg

инж. Мила Ботева

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
m.boteva@itpg-varna.bg

инж. Вениз Йорданова

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
v.yordanova@itpg-varna.bg

инж. Димитър Йорданов

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
d.yordanov@itpg-varna.bg

инж. Денка Кънчева

Учител по Теоретично обучение и Професионална подготовка
d.kancheva@itpg-varna.bg