Бюджет

на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр. Варна


Финансова година 2024
  • Утвърден бюджет и уточнен план