Училищни нормативни документи

за учебната 2022/2023 година
Училищни учебни планове

учебна 2022/2023 година

Осми клас:


VIIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
VIIIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
VIIIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
VIIIв клас – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“
VIIIг клас – Професия: „Организатор Интернет приложение“, Специалност: „Електронна търговия“
VIIIд клас – Професия „Програмист на роботи”, Специалност „Програмиране на роботи”

Девети клас:


IXа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
IXб клас – Професия „Електротехник”, Специалност „Електроенергетика”
IXв клас – Професия „Програмист на изкуствен интелект“, Специалност „Програмиране на изкуствен интелект“
IXг клас – Професия: „Организатор Интернет приложение“, Специалност: „Електронна търговия“
IXд клас – Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Десети клас:


Xа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
Xб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
Xв клас – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Микропроцесорна техника“
Xг клас – Професия: „Икономист-информатик“, Специалност: „Икономическа информатика“
Xд клас – Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Единадесети клас


XIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
XIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
XIв клас – Професия “Техник – приложник”, Специалност „Промишлена естетика и дизайн“ 

Дванадесети клас


ХIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”

ХIIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”

Училищни нормативни документи

за учебната 2021/2022 година
Училищни учебни планове

учебна 2021/2022 година

Осми клас:


VIIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
VIIIб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
VIIIв клас  – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“
VIIIг клас  Професия: „Организатор Интернет приложение“, Специалност: „Електронна търговия“
VIIIд клас  Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Девети клас:


IXа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
IXб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
IXв клас  – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Микропроцесорна техника“
IXг клас  Професия: „Икономист-информатик“, Специалност: „Икономическа информатика“
IXд клас  Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Десети клас:


Xа клас  – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
Xб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
Xв клас  Професия “Техник – приложник”, Специалност „Промишлена естетика и дизайн“

Единадесети клас


ХIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
ХIбклас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”

Училищни нормативни документи

за учебната 2020/2021 година


Училищни учебни планове

учебна 2020/2021 година

Осми клас:


VIIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
VIIIб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
VIIIв клас  – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Микропроцесорна техника“
VIIIг клас  Професия: „Икономист-информатик“, Специалност: „Икономическа информатика“
VIIIд клас  Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

 

Девети клас:


IXа клас  – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
IXб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
IXв клас  Професия “Техник – приложник”, Специалност „Промишлена естетика и дизайн“

 

Десети клас


Ха клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране”
Хбклас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”