Училищни нормативни документи

за учебната 2023/2024 година
Училищни учебни планове

учебна 2023/2024 година

Осми клас:


VIIIа клас – Професия „Компютърен график”, Специалност „Компютърна графика” 

VIIIб клас – Професия „Програмист на роботи”, Специалност „Програмиране на роботи” 

VIIIв клас – Професия „Програмист на изкуствен интелект“, Специалност „Програмиране на изкуствен интелект“ 

VIIIг клас – Професия: „Организатор Интернет приложения”, Специалност: „Електронна търговия”

Девети клас:


IXа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

IXб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

IXб клас – Професия „Електротехник”, Специалност „Електроенергетика” 

IXв клас – Професия „Програмист на изкуствен интелект“, Специалност „Програмиране на изкуствен интелект“ 

IXг клас – Професия: „Организатор Интернет приложениея“, Специалност: „Електронна търговия“ 

IXд клас – Професия „Програмист на роботи”, Специалност „Програмиране на роботи” 

Десети клас:


Xа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

Xб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

Xв клас – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност” 

Xг клас – Професия: „Организатор Интернет приложения”, Специалност: „Електронна търговия” 

Xд клас – Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ” 

Единадесети клас


XIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

XIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

XIв клас – Професия „Техник на електронна техника”, Специалност „Микропроцесорна техника” 

XIг клас – Професия „Икономист-информатик”,  Специалност „Икономическа информатика” 

XIд клас – Професия „Машинен техник”,  Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Дванадесети клас


ХIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

ХIIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

ХIIв клас – Професия „Промишлена естетика и дизайн”, Специалност „Техник-приложник”

Училищни учебни планове

учебна 2022/2023 година

Осми клас:


 

VIIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

VIIIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

VIIIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

VIIIв клас – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ 

VIIIг клас – Професия: „Организатор Интернет приложение“, Специалност: „Електронна търговия“ 

VIIIд клас – Професия „Програмист на роботи”, Специалност „Програмиране на роботи” 

Девети клас:


IXа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

IXб клас – Професия „Електротехник”, Специалност „Електроенергетика” 

IXв клас – Професия „Програмист на изкуствен интелект“, Специалност „Програмиране на изкуствен интелект“ 

IXг клас – Професия: „Организатор Интернет приложение“, Специалност: „Електронна търговия“ 

IXд клас – Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ” 

Десети клас:


Xа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

Xб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

Xв клас – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Микропроцесорна техника“ 

Xг клас – Професия: „Икономист-информатик“, Специалност: „Икономическа информатика“ 

Xд клас – Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ” 

Единадесети клас


XIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

XIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

XIв клас – Професия “Техник – приложник”, Специалност „Промишлена естетика и дизайн“ 

Дванадесети клас


ХIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

ХIIб клас – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”

Училищни учебни планове

учебна 2021/2022 година

Осми клас:


VIIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

VIIIб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

VIIIв клас  – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ 

VIIIг клас  Професия: „Организатор Интернет приложение“, Специалност: „Електронна търговия“ 

VIIIд клас  Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Девети клас:


IXа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

IXб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

IXв клас  – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Микропроцесорна техника“ 

IXг клас  Професия: „Икономист-информатик“, Специалност: „Икономическа информатика“ 

IXд клас  Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

Десети клас:


Xа клас  – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

Xб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

Xв клас  Професия “Техник – приложник”, Специалност „Промишлена естетика и дизайн“

Единадесети клас


ХIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

ХIбклас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”

Училищни учебни планове

учебна 2020/2021 година

Осми клас:


VIIIа клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

VIIIб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

VIIIв клас  – Професия „Техник на електронна техника“, Специалност „Микропроцесорна техника“ 

VIIIг клас  Професия: „Икономист-информатик“, Специалност: „Икономическа информатика“ 

VIIIд клас  Професия „Машинен техник”, Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

 

Девети клас:


IXа клас  – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

IXб клас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници” 

IXв клас  Професия “Техник – приложник”, Специалност „Промишлена естетика и дизайн“

 

Десети клас


Ха клас – Професия „Системен програмист”, Специалност „Системно програмиране” 

Хбклас  – Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, Специалност „Възобновяеми енергийни източници”